Strona 420

Tom II

nasz Jezus Chrystus powiedział do nich: zarzućcie wasze sieci na łowienie ryb [por. Łk 5, 4].

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do nich: to jest moje przykazanie, abyście się miłowali wzajemnie, jakom Ja was umiłował [por. J 15, 12].

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do nich: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam; nie tak, jak daje świat, Ja wam daję [por. J 14, 27].

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie, kiedy to Pan nasz Jezus Chrystus wstępując do nieba polecił im, by opowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i chrzcili je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego [por. Mt 28, 19 i Mk 16, 15-16].

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie w dniu Zielonych Świąt, gdy ukazały się nad nimi oddzielne języki jakby ognia, [gdy] zostali napełnieni Duchem Świętym oraz poczęli mówić różnymi językami, by opowiadać Ewangelię po całym świecie [por. Dz 2, 4; Mt 28, 19; Mk 16, 15].

R. Amen.

Ja zaś, choć kapłan niegodny, błagam pokornie Boga Wszechmogącego, by zstąpiła na ciebie (jeżeli ich jest więcej, mówi się „na was”) wszelka moc, łaska i błogosławieństwo tegoż Boga Ojca Wszechmogącego i Syna Jego Pana naszego Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego od Obydwu pochodzącego. Oby ci tego na zawsze udzielił sam Bóg Wszechmocny i miłosierny ze względu na Mękę Chrystusa, na nieskażoność Matki Jego Dziewicy, na pokorę Patriarchów, na cierpliwość Apostołów, na stałość Męczenników, na ufność Wyznawców, na wytrwanie Dziewic, na powściągliwość Wdów, na zasługi wszystkich Wybrańców, Bożych, byś po ukończeniu dobrego boju, po dokonaniu biegu, po zachowaniu wiary, w Królestwie Boga i Chrystusa znalazł wieniec sprawiedliwości przygotowany dla ciebie pomiędzy zastępami Apostołów [por. 1 Tm 4, 7-8] oraz byś z nimi i ze wszystkimi Świętymi mógł zmiłowania Pańskie wyśpiewywać na wieki [por. Ps 88, 2].

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca + i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na ciebie, niech strzeże cię przed złośliwym nieprzyjacielem i niech cię doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

[7i] Śpiewa się hymn ambrozjański, przekazuje uścisk pokoju, błogosławieństwo i wszystko inne jak w poprzednich [obrzędach][814].

Uwaga. Gdy misjonarze naszego Stowarzyszenia wyruszają na misje do krajów katolickich, rektor w komży i czerwonej stulę, przy płonących przynajmniej dwu świecach na ołtarzu w kaplicy wewnętrznej, [przychodzi] wraz z asystą. Wszyscy klękają przed ołtarzem, śpiewając hymn Veni Creator itd., z wersetem i własną modlitwą. Udzieli misjonarzom błogosławieństwa, rozpoczynając od wezwania, które brzmi: Przybądźcie, Święci Boży itd., jak wyżej (nr [7h]) do końca, opuszczając hymn ambrozjański itd[815].

[814] Tzn. w Rytuale II, OOCC IX 124—125.

[815] itd.” — dodatek Pallottiego. — Teraz w Rytuale II następowała druga wersja tytułu czwartego (OOCC IX, 126— 144). Wersja ta dotyczy Zjednoczenia, dlatego nie została włączona do ceremonialnego prawa Stowarzyszenia.