Strona 419

Tom II

u tegoż Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, iżby temu kapłanowi udzielił mocy głoszenia Ewangelii Królestwa Bożego i samegoż Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego [por. 1 Kor 1, 23], by w ten sposób mógł do Królestwa Bożego dołączyć wszystkie dusze odkupione najdroższą Krwią Niepokalanego Baranka, by wszystkie mogły na wieki wyśpiewywać zmiłowania Boże [por. Ps 88, 2]. Wysłuchaj modły nasze, o Najłaskawsza! Przyjm, o Najsłodsza, nasze pragnienia i racz to wyjednać, by ten sługa Boży N. N. mógł pełnić wiernie ewangeliczne posługiwanie na większą chwalę Boga i dla osiągnięcia zbawienia wszystkich dusz, aż po ostatni dzień swego życia [por. 2 Tm 4, 5]. Przez tegoż Chrystusa itd.

[7h] Kapłan podnosi się i stojąc na najwyższym stopniu ołtarza po stronie Ewangelii, zwrócony ku kandydatowi, błogosławi go śpiewając, jak następuje[813] :

Przybądźcie Święci, przybieżcie Aniołowie Boży wraz z Najśw. Bożą Rodzicielką Maryją Królową Apostołów i Obrończynią rodzaju ludzkiego, by przez wasze błaganie zstąpiło na tego sługę Boże bło + gosławieństwo, miłosierdzie, pokój, łaska i miłość Ducha Świętego z pełnią wszelkich darów Boga Wszechmogącego.

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie, gdy Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do nich: pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi [por. Mt 4, 19].

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus rzekł do nich na pustkowiu: dajcie wy im jeść, i [gdy] wziąwszy pięć chlebów, błogosławił, łamał i przekazał uczniom, uczniowie zaś ludowi [por. Mt 14, 16-19].

R. Amen.

Niech cię błogo + sławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty owym. błogosławieństwem, jakie otrzymali Apostołowie, gdy Pan

[813] Z Rytuału II (OOCC IX 121—124) z nieznacznymi modyfikacjami. Cała ta rubryka z błogosławieństwami pochodzi od Pallottiego.