Strona 41

Tom II

12. [PROŚBA O UPOWAŻNIENIA DOTYCZĄCE POSTULANTÓW DO KONGREGACJI]

(23 VI 1846; OOCC IV 79—80)[69] [27] Eminencjo, Najprzewielebniejszy Książę

Rzymski kapłan Wincenty Pallotti prosi uniżenie Waszą Eminencję Najprzewielebniejszą, by zechciał udzielić zezwolenia na to, aby pomocni bracia laicy oraz klerycy, choć jeszcze są na próbie przed otrzymaniem szaty naszej powstającej (nascente) maluczkiej Kongregacji [podkreśl. — F. B], w zależności od potrzeby przy obsłudze zakrystii i kaplicy mogli dotykać św. naczyń.

Z ucałowaniem Purpury i z prośbą o św. Błogosławieństwo itd. I niechaj łaska itd.

Do Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Księcia (…) Ks. Kardynała Patriziego, Wikariusza Generalnego Rzymu[70].

Przez wzmiankowanych wyżej petentów itd.

13. [W SPRAWIE BYŁ YCH KAPELANII PRZY KOŚCIELE NAJSW. ZBAWICIELA NA FALI]

(13 VIII 1846; Lettere, nr 1276)[71]

[28] Kościół i klasztor Świętego Zbawiciela Na Fali został oddany aktem zwierzchniej władzy papieskiej do użytku Ks. Wincentego Pallottiego i Pobożnej Unii Kapłanów pod opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów. Na mocy dekretu Jego Świątobliwości Papieża Grzegorza XVI, wydanego przez kancelarię Mons. Audytora w dniu 10 maja 1846 r., są oni upoważnieni do domagania się przymusowej sprzedaży dwu sklepów, pokoi oraz innych części budowli mieszczących się przy ul. dei Pettinari pod numerami 58 i 59[72]. Chodzi o to, by te miejsca, w minionym czasie uszczuplające część kościoła, były teraz przywrócone religijnemu kultowi.

[69] Po raz pierwszy występuje Pallotti w podaniu urzędowym o upoważnienia dla postulantów Kongregacji.

[70] Następuje własnoręczny podpis kardynała wraz ze słowami: „23 czerwca 1846. Wyrażamy zgodę według prośby. Konstantyn Kardynał Wikariusz (…)”

[71] Jest to ciąg dalszy sprawy, o której pod nrem [11]. I tu występuje Pallotti wraz z „Pobożną Unią Kapłanów” pod opieką Królowej Apostołów. Po śmierci Grzegorza XVI Święty w liście skierowanym do Piusa IX przedstawia warunki, jakie należy jeszcze spełnić, by przejąć całkowicie obiekt przy kościele Świętego Zbawiciela. Papież akceptuje te warunki i poleca, by były wypełnione przez zainteresowane strony.

[72] Tym się tłumaczy brak nrów 58 i 59 po przeróbkach, które usunęły „mieszkania i sklepy”.