Strona 40

Tom II

11. [W SPRAWIE OBIEKTU PRZY KOŚCIELE NAJSW. ZBAWICIELA NA FALI PRZEKAZANEGO WSPÓLNOCIE PALLOTTIEGO]

(10 V 1846; OOCC IV 72—74; Lettere, nr 1241)[66]

[26] Kopia Ojcze Święty

Dom i należący doń kościół Świętego Zbawiciela Na Fali z łaski Waszej Świątobliwości został przekazany księdzu Wincentemu Pallottiemu i Pobożnej Unii Księży pod opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów. Ksiądz Pallotti biorąc te budynki w posiadanie zauważył, że w minionych czasach część kościoła była przerobiona na mieszkania i sklepy należące do dwu czysto świeckich kapelanii. Kapelanie te zostały założone przez śp. O. Antoniego Brandimarte z Zakonu Braci Konwentualnych i oddane do użytku jego krewnym z tym zastrzeżeniem, iż z chwilą wygaśnięcia linii Brandimartich mają przejść na rzecz wspomnianego Zakonu.

Pragnąc, by wymienione części obiektu zostały przywrócone do użytku kościelnego, co było ich pierwotnym przeznaczeniem, autor niniejszego listu postanowił wykupić je od obecnych kapelanów Jana i Józefa Brandimartich za cenę 1200 skudów[67] Pominąwszy wszystkie inne wydatki związane z kontraktem, suma ta przewyższa o blisko 100 skudów wartość mieszkań i sklepów, których istotna wartość wynosi 1101 skudów.

Jasne jest, iż nie zaprzeczając korzyści tych kapelanii, autor tego podania ma jednak niezaprzeczalne prawo, by zmusić posiadaczy do sprzedaży danych budynków, by je przywrócić kultowi religijnemu. Dlatego też, pragnąc przy tym uniknąć sporów sądowych, zwraca się do Waszej Świątobliwości, by wydał nakaz przymusowej sprzedaży tych budynków za wzmiankowaną sumę 1200 skudów. Suma ta ma być umieszczona w Lombardzie rzymskim jako własność do dyspozycji kapelanii Brandimartich (…)[68]

[66] Jest to kopia Pisma skierowanego do Grzegorza XI w sprawie usunięcia sklepów zajmujących część kościoła przekazanego Świętemu i „Pobożnej Unii Kapłanów”. Święty woli jeszcze nie używać nazwy „Kongregacja” w dokumencie dotyczącym obiektu przekazanego wcześniej, właśnie w roku 1844 (zob. dokument 8).

[67] Suma równa w roku 1967 około 2 200 000 lirów.

[68] [Odpowiedź]: „Dnia 10 maja 1846. Z posłuchania Jego Świątobliwości. Jego Świątobliwość mając na uwadze rzecz przedstawioną, a zwłaszcza ugodę obydwu Rządców tej kapelanii [!], wyraził łaskawie zgodę na nowe ułożenie sprawy, o której w podaniu; również na przelew pieniędzy, które należy inwestować w archidiecezję Fermę, bądź w stałym kapitale, bądź w czynszu na rzecz fermeńskiej tejże kapelanii, a jeżeli zajdzie potrzeba, także na dyspensę od młodocianego wieku Jana Brandimarte — na formę i na samą ugodę wyrażoną w powyższym podaniu. Niezależnie od jakichkolwiek dyspozycji przeciwnych.
[miejsce pieczęci]. W miejsce nieobecnego Wielebnego Ojca Audytora Jego Świątobliwości, Adwokat Tomasz Łupi, Audytor osobno wyznaczony”