Strona 356

Tom II

„Na uproszenie szczerego żalu i odpuszczenia grzechów naszych mówmy z głębi serca”: Po czym następuje Psalm 132. [Psalm ten podano w nrze [590] KLambr].

[32f] [3] Krótkie nawiedzenie Najśw. Sakramentu odprawiane zaraz po obiedzie

12. Przy adoracji odprawianej z najgłębszą czcią, odmawiać się będzie:

O święta Uczto, itd.

V. Dałeś im Chleb z nieba itd.

R. Wszelką rozkosz itd. — Módlmy się — Boże, który w przedziwnym Sakramencie [itd. Zob. nr [597] KLambr].

Westchnienia do Pana Jezusa

Jezu ubogi, poniżony, zapoznany [itd. jak w nrze [592] KLambr]. O Jezu mój najsłodszy [itd. jak w nrze [593] KLambr]. Za dobroczyńców i za wszystkich pokładających ufność w naszych modłach: Zdrowaś Maryjo itd. — Królowo Apostołów — Módl się itd. Za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za naszych zmarłych współbraci, krewnych i dobroczyńców: Requiem aeternam itd.

13. Następnie odmawia się modlitwę o łaskę doskonałego zachowania świętych

Reguł[674].

Wraz ze swoim Boskim Dzieciątkiem itd. — Czemuż się wynosisz itd.— Boże, mój, Boże itd.

14. Otrzymawszy wiadomość o śmierci któregoś z naszych współbraci ze Stowarzyszenia, odmawiać się będzie przez dziesięć dni po obiedzie i wieczerzy (Psalm 50) Miserere wraz z antyfoną; Exultabunt Domino ossa humiliata i Requiem przy końcu, z następującymi wersetami i modlitwami:

Po powtórzeniu antyfony: Exultabunt itd. Kyrie eleison — Christe eleison — Kyrie eleisonPater noster (po cichu).

Et ne nos inducas itd. — Sed libera itd. — A porta inferi — Erue Domine animam ejus — Requiescat in paceAmen. Domine exaudi itd.

Et clamor meus itd. — Dominus vobiscum — Et cum spiritu tuo [por, nr [594] KLambr].

Módlmy się

[Następuje tekst modlitwy podany w KLambr w nrach [595] — [596]].

[674] Por. nr [586] 9 KLambr.