Strona 35

Tom II

7. W SPRAWIE PRZEKAZANIA WSPÓLNOCIE PALLOTYŃSKIEJ KOŚCIOŁA FRANCISZKAŃSKIEGO POD WEZWANIEM NAJŚW. ZBAWICIELA NA FALI

(List Pallottiego z 9 IV 1844; Lettere, nr 981)[51]

[18] 9. 4. 1844. Kardynał Alojzy Lambruschini, Sekretarz Stanu.

A. I. D. G. — D. P. F. A. M. D. — A. D. P. — A. S. A. — M. P. — „V. D.[52]. — Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Eminencjo, Najprzewielebniejszy Książę[53]. — Przybyłem zaledwie w parą minut po odjeździe Waszej Najprzewielebniejszej Eminencji, dlatego niniejszym ośmielam się Go niepokoić. — Jestem pewny, że wieść o odejściu bardzo drogiej siostry zakonnej, o czym powiadomił mnie dziś Fratel Carlo[54], nie zasmuciła Waszej Eminencji, jak tych, którzy nie mają nadziei [por. 1 Tes 4, 13], lecz przeciwnie, że napełniła Go radością sprawiedliwych.

[19] Nadszedł czas, by zreferować o zajściu, jakie miało miejsce w Domu Najśw. Zbawiciela Na Fali. — Będę to mógł lepiej opowiedzieć ustnie, ale [teraz] w paru słowach mogę powiedzieć, że przez to, co mi dał do zrozumienia i co mi powiedział O. Prokurator[55], [choć wszystko dałoby się załatwić, gdyby dotrzymał słowa], zostało zupełnie przekreślone i zniweczone słowo, które J. Eminencja Najprzewielebniejszy Kardynał Orioli[56] dał Najprzewielebniejszej Waszej Eminencji, Wasza Eminencja zaś Ojcu św.; mówię „przekreślone” w całym tego słowa znaczeniu.

Jeżeli Bóg będzie chciał przyznać nam kościół i budynek, jak to się zdawało w świetle postanowienia Ojca św., że chciał, to oświeci Waszą Eminencję i Ojca św., by utrzymać w mocy pierwsze słowo Kardynała Orioli albo zadysponować, by był nam przyznany w całości. Albowiem racje, by przekazać jedynie małą część, są racjami starożytności i pamiątek; racje zaś, by dać w całości i tak, by mogło to służyć naszym

[51] Kościół ten wraz z przyległościami, należący do Franciszkanów (zasadnicze wiadomości o kościele zob. Wyb. I 221), nadawał się z wielu względów na punkt oparcia dla poczynań powstającego Instytutu pallotyńskiego. Za wybitnym poparciem kard. Lambruschiniego (zob. tamże 86, nota 3), mimo zrozumiałych oporów ze strony wspomnianego Zakonu, Grzegorz XVI skłonny był przekazać obiekt wspólnocie Pallottiego. Publikowany tu list Świętego do zaprzyjaźnionego kardynała ilustruje te trudności.

[52] Te częściej powtarzane skróty haseł Świętego należy czytać kolejno: Ad Infinitam Dei Cloriam, De Post Fetantes Accepit Me Dominus (Ps 78, 71) Ad Delendum Peccatum, Ad Salvandas Animas, Moriatur Peccatum, Vivat Deus.

[53] Kardynałowi przysługuje tytuł książęcy.

[54] Być może, że chodzi tu o br. Karola Bali, o którym wyżej, w dokumentach 5 i 6.

[55] Chodzi o przedstawiciela Franciszkanów.

[56] Antoni Franciszek Orioli, kardynał-protektor Franciszkanów, prefekt Kongregacji Biskupów i Zakonników.