Strona 349

Tom II

17. Po Mszy św. bracia pomocnicy udadzą się zaraz do wykonywania prac związanych z ich obowiązkami, a klerycy zabiorą się do studium.

18. Księża nie zajęci spowiedzią mają rano do dyspozycji półtorej godziny na przygotowanie się do Mszy św., na odprawienie jej i na dziękczynienie; pozostały czas ranny, wolny od ćwiczeń wspólnotowych, powinni obrócić na studium lub na inne zajęcia wyznaczone im przez rektora[647].

19. W godzinę po pierwszej Mszy św. poda się śniadanie, przed którym odmawia się następującą [modlitwę]:

Błogosławieństwo [stołu]

[Następuje tekst dialogowanej modlitwy przed posiłkiem i po nim, podany w nrze [576] KLarnbr].

[31f] 20. Studenci po śniadaniu odprawią króciutkie nawiedzenie Jezusa w Najśw. Sakramencie, Najśw. Dziewicy Królowej Apostołów i [samych] św. Apostołów, po czym zajmą się wykonywaniem tego, co przewiduje ich porządek dzienny.

21. Na początku wszelkich zajęć naukowych, odbywanych tak wspólnie, jak i prywatnie w pokoju, odmawia się, zawsze na klęczkach, następującą [modlitwę]:

Módlmy się:

Deus, qui corda fidelium itd.

Deus, qui superbis resistis itd. per eudem X tum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria itd. Regina ApostolorumOra itd. Regi saeculorum itd.[648]

Przy końcu studium powiedzą na klęczkach: [Następuje w początkowych słowach tekst modlitwy przytoczony w całości w nrze [579] KLambr].

22. Na półtorej godziny przed południem odbywać się będzie konferencja studyjna, w której wezmą udział wszyscy księża przebywający w świętym ustroniu, od czego nikt nie może się zwalniać bez słusznego powodu uznanego przez rektora. Należy w niej omawiać jeden lub więcej tematów z zakresu świętej nauki: z Pisma św. albo z teologii dogmatycznej, apologetycznej, moralnej, ascetycznej i mistycznej. Tematy wyszczególnia i porządkuje na każdy tydzień prefekt studiów, wywieszając je na tablicy dla wygody wszystkich, by mieli czas na zorientowanie się w danym materiale. Tenże prefekt wyznacza na każdy dzień prelegenta, co kolejno podejmować mają wszyscy zgodnie z tym, co przepisują Konstytucje[649].

[647] Por. tamże, nr [577].

[648] „Boże, któryś serca wiernych” itd.; „Boże, który pysznym się sprzeciwiasz” itd. (pełne teksty w nrze [547] KLambr).

[649] Tak oddajemy sens niezupełnie jasnego sformułowania: cui per turno tutti devono corrispondere secondo il metodo che e prescritto dalle Constituzioni. W Konstytucjach nie zdążono tego opracować, ale pewne światło na tę niejasność rzuca Klambr, gdzie w nrze [663] czytamy: „Codziennie jeden [z członków] powinien omawiać kolejno wyznaczony mu temat (…)”. KLambr poświęca całemu zagadnieniu numery [613] i [662] do [664] włącznie.