Strona 278

Tom II

Rozdział 2

[13] Wybór Przełożonych. Trwanie na stanowiskach i miejsce przebywania

[13a] Kapituła generalna wybiera: po pierwsze rektora generalnego i członków Konsul ty generalnej; po wtóre prowincjałów i członków konsul ty prowincjalnej.

Kapituła prowincjalna wybiera rektorów i wicerektorów ustroni [należących do] Prowincji, a co sześć lat[440] prowincjała i członków konsulty prowincjalnej[441] danej Prowincji, chyba że przypada wtedy Kapituła generalna.

[13b] Generał ma być dożywotni, gdyż częste zmiany prowadzą do częstych, niejednokrotnie szkodliwych innowacji. Ustępuje jednak ze stanowiska, gdy czy na skutek osłabienia władz umysłowych, czy też z powodu trwałej choroby, stawałby się niezdolny do odpowiedniego sprawowania swego obowiązku; będzie natomiast zdjęty ze stanowiska, gdyby na skutek jakiegoś zgorszenia albo z powodu zawinionego niedbalstwa sprawował rządy ze szkodą dla Stowarzyszenia. Aby zaś tej sprawie jak najbardziej zaradzić, każda Kapituła generalna zadecyduje przez głosowanie, czy Generał dla jakiegoś z przytoczonych tytułów ma nim pozostać nadal.

[13c] Prowincjałowie zostaną na stanowisku przez lat sześć[442], rektorzy miejscowi zaś przez trzy lata, a jedni i drudzy mogą ustąpić ze stanowiska lub go być pozbawieni z tych samych powodów, dla których Generał ustępuje czy zostaje usunięty. Funkcja wicerektora trwa według uznania konsulty prowincjalnej[443]. Prowincjał wraz ze swą konsultą decyduje o ustąpieniu czy złożeniu z urzędu rektorów miejscowych, a Generał wraz ze swą konsultą ogłasza o ustąpieniu czy depozycji rektorów prowincjalnych.

[13d] Generał wraz ze swą konsultą rezyduje zawsze w Rzymie; prowincjałowie z właściwymi swymi konsultami będą przebywać w świętym ustroniu takiego miasta czy miejscowości Prowincji, w którym z uwagi na wszystkie okoliczności miejsca i odległości będą mogli spełniać lepiej swe obowiązki i wydajniej służyć świętym ustroniom całej zleconej każdemu z nich Prowincji. O miejscu tym zadecyduje Generał wraz ze swą Konsultą. Zmieniać zaś tego nie można bez zgody Konsulty generalnej, od której będzie zależało określenie innej miejscowości dla rezydencji prowincjałów.

[13e] Aczkolwiek dla wszystkich tych godnych uznania powodów, dla których Kościół św. nie tylko nie zabrania, ale sankcjonuje prawo

[440] W oryginale: „co trzy lata”.

[441] „I członków konsulty prowincjalnej”, dodano później.

[442] I tu wzmiankę o sześcioleciu dodano w późniejszym czasie.

[443] To ostatnie zdanie dodano później.