Strona 262

Tom II

Tytuł II Rozdz. 1. O żywym i prawdziwym pragnieniu szerzenia chwały Bożej i większego uświęcenia dusz.
Rozdz. 2. O skromności
Rozdz. 3. O milczeniu Tytuł III Rozdz. 1. O przestrzeganiu Reguł.
Rozdz. 2. O środkach zachowywania Reguł. Tytuł IV Rozdz. jedyny O ubóstwie domu, pokoi, łóżek, refektarza, odzieży itd. Tytuł V Rozdz. jedyny O obowiązkach przełożonych Stowarzyszenia. Tytuł VI Rozdz. jedyny O czystości. Tytuł VII Rozdz. jedyny O odnowie ducha w życiu ofiary Tytuł VIII Rozdz. jedyny O tym, że należy być zawsze gotowym do znoszenia następstw wszelkich prześladowań. Tytuł IX Rozdz. jedyny Każdy ma się poświęcić doskonale Bogu i oderwać się całkowicie od świata. Tytuł X Rozdz. jedyny O obowiązku nieustannego wzrastania w świętości Tytuł XI Rozdz. 1. O duchowych ćwiczeniach w ustroniach Stowarzyszenia.
Rozdz. 2. Wskazówki dotyczące miesięcznego sprawozdania składanego ojcu duchownemu.
Rozdz. 3. Dyrektorium dla zdania sprawy ze stanu sumienia. Tytuł XII Rozdz. jedyny O obowiązku wszystkich, by się kształcili, i o środkach, z jakich wszyscy powinni korzystać. Tytuł XIII Rozdz. jedyny O oderwaniu serca od krewnych, kiedy stanowią przeszkodę. Tytuł XIV Rozdz. jedyny O posłuszeństwie, jego warunkach i środkach. Tytuł XV Domek nazaretański ma stanowić normę dla domów, czyli świętych ustronie naszego najmniejszego Stowarzyszenia.
Rozdz. 1 Zasady ogólne o zarządzie i oficjantach domu.
Rozdz. 2. O rektorze.
Rozdz. 3. O ojcu duchownym.
Rozdz. 4. O wicerektorze.
Rozdz. 5. O prefekcie zakrystii i kościoła.
Rozdz. 6. O zakrystianie.
Rozdz. 7. O sanitariuszu.
Rozdz. 8. O furtianie.
Rozdz. 9. O szatnym.
Rozdz. 10. O ekonomie.
Rozdz. 11. O szafarzu.
Rozdz. 12. O refektarzowym.
Rozdz. 13. O kucharzu
Rozdz. 14. O tym, który budzi.
Rozdz. 15. O nocnym lustratorze pokoi.
Rozdz. 16. O wykonywaniu w domu rzemiosł i zawodów.
Rozdz. 17. O unikaniu bezczynności i o wzajemnym współdziałaniu z miłości w pełnieniu obowiązków we wspólnocie.
Rozdz. 18. Wspólne, osobne i wzajemne obowiązki dotyczące zachowywania porządku, pokoju i miłości w świętych ustroniach Stowarzyszenia.
Rozdz. 19. O duchu, w jakim każdy ma wykonywać poszczególne zadania w ramach swych obowiązków.