Strona 261

Tom II

bezinteresownego i doskonałego pragnienia większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

10. O uproszenie umiłowania i przestrzegania milczenia, jakie powinno być praktykowane w świętych ustroniach Zjednoczenia, oraz korzystania z dobrodziejstw tegoż milczenia.

[695d] 11. O uproszenie najdoskonalszej i wytrwale praktykowanej czystości dla wszystkich, którzy żyją i żyć będą w świętych ustroniach Pobożnego Zjednoczenia.

O stałą gotowość do cierpliwego i owocnego znoszenia wszelkich prześladowań dla większej chwały Bożej i pożytku dusz, a także o to, by do prześladowań nie stwarzać żadnej sposobności.

O uproszenie po wsze czasy daru najdoskonalszego posłuszeństwa jako cechy wyróżniającej wszystkich, którzy są albo będą w świętych ustroniach.

O uproszenie daru, aby lenistwo było zawsze dalekie od świętych ustroni.

[695e] 15. O uproszenie na wieczne czasy, aby nie zaniedbywano nigdy konsult w świętych ustroniach, w prokurach i we wszystkich instytucjach Pobożnego Zjednoczenia, ale by je zawsze odbywano z wielkim pożytkiem i by osiągało się zawsze cele danej instytucji.

16. O uproszenie na stałe daru, by wszelkie akty zewnętrznego upokarzania, j akie będą spełniane w świętych ustroniach, szły zawsze w parze z duchem pokory i wewnętrznego umartwienia.

17. O uproszenie wszystkim daru, by wychodzili zwycięsko ze wszelkich pokus.

18. O uproszenie daru, by nikt z przebywających w świętych ustroniach, obecnie i w przyszłości, nie oczekiwał w świecie zaszczytów, godności i marnego poklasku, ale by wszyscy cieszyli się z doznawanego lekceważenia, pogardy i złego traktowania[420].

Spis treści Kopii Lambruschiniego

POCZĄTEK I ZAMIERZENIE, CZYLI CEL STOWARZYSZENIA REGUŁA STOWARZYSZENIA KSIĘŻY I BRACI POMOCNIKÓW APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

[420] Na tym kończy się Kopia Lambruschiniego, pomijająca resztę Reguły Wielkiej. Z tej reszty pewne elementy podamy w III części obecnego polskiego wydania Pism. Ksiądz Hettenkofer wzorując się na RW (OOCC II 559—566) sporządził spis treści Kopii Lambruschiniego. Podajemy istotne elementy tego spisu z uwagi na jego tutaj nieodzowność, gdyż w wykazie treści obecnego tomu zająłby zbyt wiele miejsca, utrudniając przy tym czytelnikom orientację w częściach składowych tomu.

© Instytut Pallottiego 2018

Część pierwsza

Tytuł I Rozdz. jedyny – O duchu doskonałej ofiary, z jakim ma się wstępować do Stowarzyszenia.