Strona 246

Tom II

R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

[642] Porządek konsult tygodniowych

W celu uproszenia niezbędnego światła wszyscy odprawią nawiedzenie Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie, Najśw. Maryi Królowej Apostołów i [samychże] św. Apostołów. Po piętnastu mniej więcej minutach idą do sali obrad odmawiając Psalm (116) Laudate Dominum omnes gentes i kantyk Magnijicat [por. Łk 1, 46-55] z jak najgorętszym pragnieniem, aby wszystkie ludy i narody chwaliły Boga i wysławiały Boskie zmiłowania.

Po przybyciu do sali rektor intonuje:

[643] V. Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał [por. J 3, 16].

R. To jest przykazanie moje, byście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem [por. J 15, 12].

Śpiewa się teraz hymn Veni Creator Spiritus itd.

[Następują zwykłe wersety i modlitwy: Deus, qui corda fidelium, Deus, qui superbis resistis, jak w nrze [547], oraz Per sacrosancta humanae Redemptionis mysteria, do Boga i do Królowej Apostołów, jak w nrze [585].

[644] Na zakończenie konsulty wszyscy odmawiają klęcząc[407] :

Utwierdź to, Panie, co zdziałałeś w nas.

Z wyżyn świątnicy Twojej, która jest w Jeruzalem.

Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Pan z wami.

I z duchem twoim, [i następuje modlitwa: Deus, cuius misericordiae non est numerus, jak w nrze [625]].

V. Królowo Apostołów

R. Módl się za nami.

Porządek studiów

[645] Wszyscy wstępujący do Stowarzyszenia Księży Pobożnego Zjednoczenia, o ile nie ukończyli studiów niezbędnych do ewangelicznej służby, zwłaszcza z myślą o misjach zagranicznych, przed przyjęciem muszą w dostateczny sposób opanować język łaciński, tak aby rozpoczynając studia filozoficzne mogli wystarczająco władać tym językiem. Powinni też opanować zasady retoryki.

[646] Studiom filozoficznym będą oddawać się w następującym porządku: Muszą przejść dwuletni kurs filozofii.

W pierwszym roku przerobią całą logikę, metafizykę, algebrę i geometrię.

[407] Późniejszy dodatek Pallottiego.