Strona 243

Tom II

[633b] 3. Rozpoczyna się teraz odmawianie Psalmu (50) Miserere mei Deus itd., w czasie którego stosuje się dyscyplinę[398].

Módlmy się

[Następuje modlitwa: Omnipotens et mistissime Deus, jak w nrze [547], z zakończeniem: Przez Chrystusa Pana naszego. Amen].

Po ukończeniu Psalmu (50) Miserere przerywa się biczowanie i mówi się kantyk: Teraz puszczasz sługę Twego, Panie itd. (por. Łk 2, 29-32).

Bracia zaś pomocnicy odmówią pobożnie i statecznie pięć[399] „Ojcze nasz, „Zdrowaś”, „Chwała Ojcu”, na pamiątkę męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i boleści Najśw. Maryi Panny, a przy każdym „Ojcze”, „Zdrowaś”, „Chwała”, powtarzać będą: Przez najświętsze Tajemnice Odkupienia ludzkiego poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem swym, [por. Łk 10, 2 i Jl 2, 17][400].

[398] Tu Lambruschini skreślił długi fragment, który następował po słowach podanych w tekście: Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci i który powiedziałeś do Apostołów i Uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie ale żeńców mało, proście zatem Gospodarza żniwa, aby posłał robotników na żniwa swoje», racz sprawić w jedności z Boską ową intencją z jaką Ty sam błagałeś na ziemi Ojca, abyśmy te modły do Ciebie zanosić mogli: byśmy przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Twej Bogarodzicy i wszystkich Świętych zasłużyli na wysłuchanie. Amen. V. Przez Tajemnicę świętego Wcielenia Twego, R Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem swym. Przez przyjście Twoje, Poślij, itd. Przez Narodzenie Twoje. Poślij, itd. Przez modły, posłuszeństwo i słodycz Twoją. Poślij, itd. Przez krzyż i mękę Twoją. Poślij itd. Przez śmierć i pogrzeb Twój. Poślij, itd. Przez święte i wieczyste kapłaństwo Twoje. Poślij, itd. Przez nieskończoną miłość z jaką świat odkupiłeś. Poślij, itd. Przez ustanowienie Boskiego Sakramentu. Poślij, itd. Przez święte Zmartwychwstanie Twoje. Poślij, itd. Przez przedziwne Wniebowstąpienie Twoje. Poślij, itd. Przez przyjście Ducha Świętego Paraklita. Poślij, itd. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Bogarodzicy. Poślij, itd. Przez zasługi i wstawiennictwo Aniołów i Archaniołów. Poślij, itd. Przez zasługi i wstawiennictwo św. Patriarchów i Proroków. Poślij, itd. Przez zasługi i pośrednictwo św. Apostołów i Ewangelistów. Poślij, itd. Przez zasługi i orędownictwo św. Uczniów Twoich. Poślij, itd. Przez zasługi i wstawiennictwo św. Młodzianków i Męczenników. Poślij, itd. Przez zasługi i pośrednictwo św. Biskupów i Wyznawców. Poślij, itd. Przez zasługi i pośrednictwo św. Doktorów, Kapłanów i Lewitów. Poślij, itd. Przez zasługi i pośrednictwo św. Mnichów i Eremitów. Poślij, itd. Przez zasługi i pośrednictwo św. Dziewic i Wdów. Poślij, itd. Przez zasługi i wstawiennictwo wszystkich św. Mężów i Niewiast Twoich. Poślij, itd. Królowo Apostołów, proś Syna Twego, Gospodarza Żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym. Wszyscy św. Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Panowania, Zwierzchności, Władze, Moce niebieskie, Cherubiny i Serafiny, Patriarchowie i Prorocy, święci Nauczyciele Zakonu, Apostołowie, wszyscy Męczennicy Chrystusa, Święci Wyznawcy, Dziewice Pańskie, Anachoreci i wszyscy Święci, proście Pana żniwa, aby przysłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, abyśmy wszyscy z Nim, z Ojcem i Duchem Świętym mogli się radować na wieki wieków. Amen.

[399] Pierwotnie było „siedem”.

[400] Cały fragment o braciach dodał sam Pallotti w drugiej kolejności.