Strona 239

Tom II

Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego Izraela.

Chwała Ojcu itd.

Antyfona: Zachowaj nas, Panie, czuwających, strzeż podczas snu, abyśmy mogli czuwać z Chrystusem i odpoczywać w pokoju.

[622]

V. Racz, Panie, tej nocy.

R. Zachować nas od grzechu.

V. Zmiłuj się nad nami, Panie.

R. Zmiłuj się nad nami.

V. Niech miłosierdzie Twoje będzie nad nami, o Panie.

R. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

V. W Tobie, Panie, złożyłem nadzieję.

R. Nie będę zawstydzony na wieki.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R I z duchem twoim.

Módlmy się

Nawiedź, prosimy Cię, Panie, dom ten i odrzuć od niego daleko wszystkie zasadzki nieprzyjacielskie: Aniołowie Twoi niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech będzie zawsze nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

[623] Do Najśw. Dziewicy[381]

Maryjo, łaski Rodzico,

Najsłodsza Matko litości,

Ty nas przed wrogiem ochraniaj,

I przyjmij w śmierci godzinę.

Niech Tobie, Jezu, brzmi chwała,

Zrodzony z Matki Dziewicy,

Wraz z Ojcem, z Duchem Najświętszym,

Przez wszystkie wieki bez końca. Amen.

[624] Wszyscy wyrażą następującą pobożną intencję[382]:

Pragnę, o Boże mój, abym w zjednoczeniu z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi od wieczności i przez całą wieczność w każdym nie kończącym się momencie, czynił tyle aktów miłości Bożej i wszystkich cnót i tyle dobrych uczynków, ilu ich jesteś godzien, a wszystkie z taką doskonałością, jakiej jesteś godzien, i we wszystkich intencjach, jakie się Tobie podobają. W tym samym celu pragnę, bym Ci ofiarował od całej wieczności i bym Ci ofiarował przez całą wieczność, w każdym nie kończącym się momencie, Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego najświętsze życie, Jego nieskończone zasługi i zasługi Kościoła świętego. Ofiaruję

[381] Z Officium Parvum o Najśw. Maryi Pannie.

[382] Jest to powtarzająca się, częściowo dosłownie, modlitwa zawarta w nrach [552] — [554].