Strona 238

Tom II

Obecni odpowiadają:

Niech się zmiłuje nad tobą Bóg wszechmogący, a odpuściwszy ci grzechy, doprowadzi cię do życia wiecznego.

R Amen. Stojący zaś wokół z serdeczną skruchą podchwytują:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu (…) i ciebie, ojcze, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Amen.

V. Niech się zmiłuje nad wami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego. R. Amen.

V. Przebaczenia, odpuszczenia i darowania grzechów niech nam udzieli wszechmogący i miłosierny Pan.

R. Amen.

[619] Hymn

Nim jeszcze światło zagaśnie,

Błagamy, Stwórco wszechrzeczy,

Abyś przez swoją łaskawość

Miał nas w obronie i pieczy.

Niech senne pierzchną marzenia,

Nocne obrazy ułudy;

Powściągnij wroga naszego,

By nie kalały ciał brudy.

O, spraw to Ojcze najlepszy,

Synu równy Ojcu chwałą,

I z Duchem Pocieszycielem

Władnący po wieczność całą.

Amen.

[620] Kapitulum

Tyś jest w nas, Panie, a imienia Twego wzywają nad nami: nie opuszczaj nas, Panie, Boże nasz. Bogu niech będą dzięki!

V. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.

R. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.

V. Odkupiłeś nas, Panie, Boże prawdy,

R. Polecam ducha mego.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.

V Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka.

R Pod cieniem Twych skrzydeł zachowaj nas. Antyfona: Zachowaj nas.

Kantyk Symeona

[621] Teraz, o Panie, według Twego słowa zwalniasz sługę swego w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś zgotował dla wszystkich narodów: