Strona 58

Tom I

3. Wydać mały podręcznik, który będzie rozdany członkom, by zaszczepić w nich ducha Dzieła[97].

4. Przeprowadzono podział współpracowników, powierzając jednym staranie o ożywianie wiary i szerzenie miłości wśród katolików, drugim — sprawę rozkrzewiania wiary.

5. Postanowiono postarać się o pieczęć[98].

[74] Uchwały powzięte na zebraniu Pobożnego Zjednoczenia (Pia Societa) pod wezwaniem Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, które odbyło się dnia 14 lipca 1835 — spisane przez sekretarza, Wielebnego Ks. Dominika Santucci[99].

11. [ZARYS APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO][100]

Apostolstwo Katolickie ku czci i pod opieką Królowej Apostołów, Najśw. Maryi, Niepokalanej Matki Boga, mające na celu popieranie i pomnażanie środków duchowych i doczesnych, koniecznych oraz stosownych do ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród katolików, i rozszerzenie w każdej części świata, aby jak najrychlej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz[101].

[75] Pan nasz Jezus Chrystus zapowiedział, że nadejdzie czas, w którym na całym, świecie będzie tylko jedna Owczarnia, znajdująca się pod przewodnictwem jednego tylko Najwyższego Pasterza: „Nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz” (J 10,16).

[76] W godnych uwielbienia planach Mądrości Niestworzonej postanowiono, że dzięki modlitwom, postom i gorliwym pragnieniom Sprawiedliwych, a zwłaszcza Królowej Dusz sprawiedliwych, Najśw. Maryi, rychlej przyjdzie Odkupiciel rodzaju ludzkiego, Jezus Chrystus. I tak się stało, choć świat był pełen błędów i grzechów. Można więc i obecnie sądzić, że pod wpływem nieskończonej łaskawości Ojca miłosierdzia[102] zostało powzięte takie postanowienie w odniesieniu do owego błogosławionego czasu, którego oczekuje całe Niebo, a lęka się piekło, i w którym ujrzymy świat jako jedną Owczarnię z jednym Pasterzem[103].

[97] Prawdopodobnie podręcznik ten ukazał się w roku 1838 — tekst zob. niżej —Pismo nr 37.

[98] Na temat pieczęci zob. J. Hettenkofer, HistoriaPiae Societatis Missionum, Romae 1935, tablica 7, oraz niżej, część 2, nr [14].

[99] Akapit ten jest autografem Pallottiego.

[100] Pismo jest autografem Pallottiego, liczy 30 stron, zawiera wiele poprawek zrobionych również ręką Pallottiego. Nie mamy podanego czasu powstania, lecz można przyjąć, że powstało po 14 lipca 1835 roku. Znajduje się w: Op. compl., vol. IV, s. 167—217. Oprócz oryginalnego tekstu przechowała się jego kopia, kaligraficznie przepisana, mało różniąca się od oryginału. Tekst jej znajduje się w: Op. compl., vol. IV, s. 218—252; Race. II, s. 24-45, nry 71—112.

[101] Por. J 10,16.

[102] Por. 2 Kor 1,3.

[103] Por. J 10,16.