Strona 296

Tom I

w godzinach popołudniowych we wszystkie dni świąteczne. W związku z tym młodzież szkolna, młodzi rzemieślnicy oraz ludzie dorośli, wolnego stanu, mają się zbierać we własnym oratorium, które należy otworzyć o godzinie 3.00 po południu. Jeżeli po otwarciu przyjdą przynajmniej dwie osoby, a inni dopiero się schodzą, należy rozpocząć czytanie duchowne o życiu jakiegoś Świętego albo o obowiązkach chrześcijańskiego życia czy też fragmenty zawierające budujące opowiadania, zwłaszcza z męczeńskich dziejów Kościoła świętego.

[206] O godzinie 3.30 po południu należy rozpocząć z młodzieżą naukę, a ze starszymi lekcję katechizmu. Zajęcia te rozpoczynają się od odmówienia aktów wiary, nadziei i miłości oraz żalu za grzechy, a kończą się odmówieniem Litanii do Najśw. Maryi Panny. Po nauce i katechizmie wszyscy klasami i grupami, pod nadzorem prefektów i asystentów, mogą się udać do parku lub na wieś, niedaleko od miasta, i tam w zacisznym miejscu uczciwie się zabawić przynajmniej godzinę lub półtorej godziny. Podczas zabawy należy nad nimi czuwać i nie zezwalać na gry o pieniądze. Po zabawie wszyscy w tym samym porządku wracają do oratorium, aby wysłuchać krótkiej nauki moralnej albo opowieści o życiu jakiegoś Świętego czy innego opowiadania budującego. Po odśpiewaniu Litanii do Matki Bożej i otrzymaniu błogosławieństwa świętymi relikwiami rozwiązuje się zebranie, podawszy wpierw wszystkim uczestnikom jakąś pobożną myśl oraz pobożną praktykę na cały tydzień.

O oratoriach wieczorowych

[207] Celem pielęgnowania pobożności wśród ludu należy w mieście czy w miejscowości prowadzić dla mężczyzn jedno lub więcej, zależnie od potrzeby, oratoriów. Oratorium należy rozpocząć kwadrans przed zachodem słońca. Bezpośrednio po rozpoczęciu zaczyna się czytanie duchowne o życiu Świętych lub o obowiązkach chrześcijanina. Po upływie kwadransa należy odmówić trzecią część różańca świętego oraz modlitwy przewidziane dla zebrań ascetycznych.

[208] Po tych modlitwach prowadzi się następujące zajęcia: W niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę — katechizm. W czwartek dziękczynienie za ustanowienie Najśw. Sakramentu oraz krótka nauka na ten temat. W piątek odprawienie Drogi Krzyżowej oraz dwie nauki — jedna na początku, by przygotować wiernych do uzyskania odpustu i rozważania Męki Pańskiej, druga — na zakończenie. W sobotę nauka pouczająca, jak naśladować Najśw. Maryję i na czym praktycznie polega nabożeństwo do Niej. Każde zajęcie winno się kończyć wezwaniem do wzbudzenia doskonałego żalu za grzechy. Następnie śpiewa się Litanię do Najśw. Maryi Panny, Przed tak wielkim Sakramentem oraz udziela się błogosławieństwa Najśw. Sakramentem, w puszce.

[209] Po otrzymaniu błogosławieństwa dwóch członków oratorium, klęcząc obok drzwi oratorium, śpiewa: Evviva Maria! Maria evviva! Evviva Maria, e Chi La creo (Niech żyje Maryja! Maryja niech żyje! Niech żyje Maryja i Ten, co Ją stworzył). Zebrany lud odpowiada, powtarzając te słowa. Potem dwaj członkowie rozpoczynają odmawianie różańca, który już dalej odmawiają zebrani uczestnicy, przeplatając każdą część śpiewem: Evviva Maria. Odmawiając w ten sposób różaniec, wszyscy procesjonalnie z wielkim nabożeństwem zbliżają się do pobliskiego