Strona 242

Tom I

7. O DYPLOMACH DAWANYCH W DOWÓD UZNANIA

[17] W dowód uznania, jak również celem dania skuteczniejszej zachęty, należy dawać dyplomy, podpisane przez rektora odnośnej Prokury, poszczególnym osobom, które się wyróżniły bądź gorliwą współpracą, bądź większymi ofiarami pieniężnymi, bądź też intensywniejszym udziałem w dziełach podejmowanych przez Pobożne Zjednoczenie.

8. O FORMIE ZARZĄDU W POBOŻNYM ZJEDNOCZENIU

[18] Pobożne Zjednoczenie, będąc z natury swej ciałem moralnym, powinno mieć właściwy sobie zarząd, odpowiadający celowi, dla którego zostało założone. A ponieważ celem Pobożnego Zjednoczenia jest pomnażanie, obrona i rozkrzewianie pobożności oraz katolickiej wiary, dlatego też musi ono być należycie przygotowane, aby móc skutecznie posługiwać się wszystkimi środkami, jakie posiada albo będzie posiadać do swojej dyspozycji. Pobożne Zjednoczenie ma więc dwojakiego rodzaju formę zarządu: pierwsza ma charakter wyłącznie kierowniczy, druga zaś ma charakter mieszany, to znaczy częściowo kierowniczy, a częściowo kierowany.

[19] Zadaniem części kierowniczej Pobożnego Zjednoczenia jest przyjmowanie do Zjednoczenia poszczególnych osób, rodzin, wspólnot wszelkiego rodzaju, a nawet całych miejscowości, jak również popieranie wszelkich dzieł oraz zdobywanie potrzebnych i stosownych środków i zawiadywanie nimi w celach pomnażania, obrony i rozkrzewiania miłości i katolickiej wiary w każdej diecezji i w każdym miejscu na całym świecie. Powinny o to się starać stale w sposób żywy i z całą energią: 1. Część centralna, będąca motorem całego Pobożnego Zjednoczenia oraz jakby duszą podtrzymującą w nim życie. 2. Prokura Generalna dla całego świata, mająca swoją siedzibę w Rzymie. 3. Prowincjalna Prokura Rzymska, istniejąca w Rzymie. 4. Prowincjalne Prokury w każdej prowincji poza Państwem Kościelnym. 5. Prokury Diecezjalne i Okręgowe. 6. Prokury Miejskie w odnośnej diecezji. 7. Prokuratorzy miejscowi, wspierani przez swoich współpracowników.

9. O CZĘŚCI MIESZANEJ, TO ZNACZY CZĘŚCIOWO KIEROWNICZEJ, A CZĘŚCIOWO KIEROWANEJ

[20] (Mieszana forma zarządu Pobożnym Zjednoczeniem zachodzi)[689]: l. W świętych ustroniach dla księży świeckich i braci pomocników. 2. W świętych ustroniach dla kapłanów i ludzi świeckich, którzy z biegiem czasu będą chcieli przez święte śluby poświęcić się Bogu, celem przygotowania się do pracy na misjach w krajach pogańskich. 3. W świętych ustroniach dla kapłanów i ludzi świeckich, którzy przez

[689] Tytuł tego artykułu Pallotti dodał później, wskutek tego zmienił się ciąg poprzedniej numeracji: numer 8 stał się numerem 1. Słów ujętych w nawiasach nie ma w oryginale, zostały dodane przez autora opracowania niniejszego.