Strona 112

Tom I

26. [LIST W SPRAWIE OFIAR][245]

[316] Rzym, 2 XII 1836. Natale Gauttieri.

Załączone formularze powierza się Wielce Szanownemu Panu razem z prośbą, aby się postarał o hojne i stałe ofiary potrzebne na pokrywanie wydatków związanych z zachowywaniem i rozszerzaniem świętej wiary. Sprawą tą zajmuje się Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa), zwane Apostolstwem Katolickim, przychodzące z pomocą dziełom już istniejącym, a zwłaszcza Rzymskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary2, która wspiera misje znajdujące się w potrzebie.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wywodzi swój początek z Komisji Kardynałów, którą powołał papież Grzegorz XIII (15721585) do pracy nad pojednaniem Kościołów Wschodnich z Kościołem katolickim. Komisję powiększył papież Klemens VIII (1592—1605), a papież Grzegorz XV (1621—1623) utworzył z niej stałą Kongregację w roku 1622.

27. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZEKAZANO FORMULARZE DO ZAPISYWANIA OFIAR ZŁOŻONYCH W UMIESZCZONYCH SKARBONKACH[246]

[317] Pan Jan Casella — trzy[247].

Pani Baronowa Prussiana — dwa[248].

Matka Wikaria Czcigodnego Klasztoru Najśw. Maryi Bolesnej — jeden[249].

Przełożona Neofitek — jeden[250].

[245] List dochował się w oryginale. Gauttieri — zob. wyżej nr [315], przyp. 243. Tekst listu podany jest w: Lett., s. 99, nr 403.

[246] Autograf Pallottiego, tekst podany w: Op. compl., vol. V, s. 27; Race. II, s. 54, nr 131. Wykaz pochodzi z okresu październik—grudzień 1836.

[247] Casella — nie mamy o nim więcej wzmianek w Pismach Pallottiego.

[248] Baronessa Prussiana — prawdopodobnie chodzi o baronową Dorotę Fryderykę von Kinsky, która dwukrotnie jest wspomniana w Pismach Pallottiego: w liście z dnia 6 IV 1848 jako Kymines Baronessa (Lett., s. 320, nr 1462) i wśród kandydatów i kandydatek na stanowisko opiekunów (prokuratorów) Kolegium Misyjnego, które Pallotti starał się założyć, jako Baronessa Kyminzy (Op. compl., vol. V, s. 401; Race. II, s. 212, nr 605). Dorota Fryderyka von Kinsky była Czeszką.

[249] Mowa o Klasztorze Sióstr Oblatek Augustianek od Matki Bożej Siedmiu Boleści. Zakon oparty na Regule Św. Augustyna. Klasztor znajdował się przy Via delie Fornaci, która teraz się nazywa Via Garibaldi. Zakonnice mieszkają obecnie na tym samym miejscu, a dom jest siedzibą Zarządu Generalnego. Klasztor znajduje się na Janikulum (Zatybrze).

[250] Mowa o przełożonej Hospicjum dla Neofitek. Papież Paweł III (1534—1549) w roku 1543 polecił Janowi di lorano, rektorowi kościoła San Giovanni del Mercato, znajdującego się przy Kapitolu, założyć Hospicjum dla kobiet, które chciałyby się nawrócić na katolicyzm. Upoważnił go też do założenia Arcybractwa Św. Józefa, które by tymi kobietami się zajmowało. Hospicjum powstało przy kościele della Santissima Annunziata i otrzymało regułę dominikańską. Kardynał Antoni Barberino, brat papieża Urbana Vin (1623—1644), w roku 1634 przeniósł Hospicjum do budynku przy kościele Santa Maria ai Monti. W roku 1842 znajdowały się tam 42 kobiety. Hospicjum istnieje obecnie i znajduje się w Rzymie przy Via Madonna dei Monti, pozostaje pod zarządem kardynała wikariusza Rzymu.