Strona 289

Tom IV

Przekazane młodemu Jerzemu Sbrighiemu 2.9.1822

z powołaniem się na Przew. Ks. Kanonika

Muccioliego[911] 00:30

Za dwa tomy Massiniego. Miesiąc Listopad 00:65

Za oprawę dwu tomów Massiniego 00:25

Za oprawę wspomn. tomów Pan(i)ego 00:25

Papiery Ośrodka rekol. Czcicieli Maryi na Janikulum[912]

136. [WYKAZ WYDATKÓW I][913]

Święte Ustronie Czcicieli Maryi

wydatki poczynione przeze mnie dla J. Oświeć. Przew. Monsiniora Piattego Croisset, tomów 12[914],

oprawne w pergamin 3:50sk.

Micheli[915] broszura, t. 6 1:10 sk.

Ruinart, broszura, t. 4 2:00

Nowenny św. Augustyna, N. 20, Griffert[916](przypis) 2 egz. Lanzi[917] 2
broszura[918]

Książki dla uczestnicz, we Mszy św. N. 6, luźno zszyte 1:76

Za 4 tomy Ruinarta 1:00

Z 20 Rozmyślań św. Augustyna 1:10

Za 10 tomów: 6 o Mszy, 2 Griffeta, 2 Lanziego 0:40

Za 6 tomów Micheliego, Życiorysy [sławnych] ludzi 0:75

Za j edwabne tasiemki barwy zielonej 0:14
Za Życiorysy Świętych Massiniego tomów 20 i jeden

t. życia J. Chr. 4:40

© Instytut Pallottiego 2018