Strona 290

Tom IV

Za oprawę 2:57 ½

Książki propozycji 1000 egz., a z nich 30 zszytych i opraw. 11:62

Za okładki książek dla Giardino (Verte!) 00:30 ½
Szycie i krycie okładką książek Propozycji

975egzempl. 05,50 sk.[919]

Dwa tomy Massiniego, listopad 00:65

Ich oprawa 00:25

Oficjum o Zmarłych 30 egzempl. 02:70

137. [WYKAZ WYDATKÓW II][920]

Dla Ośrodka rekolekcji na Janikulum ze zlecenia J. Oświeć.Przew. Mons. Piattiego wydano skudów 39,75

Otrzymano: 21 grudnia 1824 02,00

14 marca 1826 05,00

(Na str. 787 oryginału odbitka faksimile św. W. Pallottiego)[921]

138. [WYKAZ WYDATKÓW III][922]

A.I.D.G.-A.D.P.

Dla Ośrodka czcicieli Najśw. Maryi Panny z polecenia J. Oświeconego i Przew. Monsiniora Piattiego[923], Zwierzchnika tegoż Ośrodka, nabyto następujące przedmioty, a niżej podpisany wydał dla niego następujące kwoty:

Croisset[924] 12 tomów oprawnych w pergamin 3:50 skudów

Micheli, 6 tomów broszurowych 1:10

Ruinart, 4 tomy broszurowe 2:00

Nowenny św. Augustyna 20, Griffeta 2[925], Lanziego 2[926], książki
do uczestniczenia we Mszy św. 6 1:76

© Instytut Pallottiego 2018