Strona 243

Tom IV

3. Przed wyjściem odmawia się „Pod Twoją obronę” itd. z aktem strzelistym „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie”[763] itd. „Módl się za nami święta Boża Rodzicielko”, R. „Abyśmy” itd. „Módlmy się[764] „Prosimy Cię”, „Aniele Boży”, „Wraz ze swoim Boskim” . „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków”. Uwaga: Byłoby bardzo dobrze, gdyby moderator czasem przed wyjściem podał jakąś wskazówkę usposabiającą szczególnie do skromnej postawy.

4. Na miejsce rozrywki będą wchodzić z zachowaniem porządku i z największą skromnością.

5. W czasie przechadzki każdy z asystentów zapyta swych chłopców, czy odprawili św. medytację, jaki z niej odnieśli pożytek, i czy zachowują w praktyce zasady związku[765] i metodę życia. Mistrz nowicjatu winien pouczać ich raz lub dwa razy w tygodniu[766].

6. Przybywszy na miejsce rozrywki, zanim przystąpi się do gier odmówi się „Prosimy Cię Panie, czyny nasze” i „Z głębokości” (Ps 129) za dusze w czyśćcu, a po śmierci kogoś ze zrzeszonych będzie to za zmarłych członków. Akt strzelisty: „Niech się stanie”, „Niech się dzieje, niech będzie na wieki wielbiona i wynoszona najsłuszniejsza, najwyższa i najmilsza wola Boga we wszystkich sprawach”. – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. – Na wieki wieków”.

7. Teraz poszczególne Dekady, pod kierunkiem właściwych asystentów udadzą się grzecznie na wyznaczone do gry miejsca.

8. Nota l)[767]. Jeśli gra odbywa się w ogrodzie lub w innej jakiejś zamkniętej przestrzeni, jako że [miejsce] jest zamknięte i odosobnione, zabrania się gier, które by się przeciwstawiały duchowemu pożytkowi[768]. W każdej alejce winien być widoczny dla oka obraz Świętego właściwej Dekady, jak i napisy takich słów, jak„Bóg nas widzi”, „Wieczność”[769]. 2). Bezwzględnie zabrania się grać o jakikolwiek, najmniejszy nawet profit, ale byłoby niemałym bodźcem, gdyby najlepsi zwycięzcy otrzymywali nagrodę w czasie zebrania związku. Nie powinno się pozwalać grać dwóm chłopcom w odosobnieniu, ale musi ich być przynajmniej czterech razem. Kiedy jednak chodzi o grę, którą można prowadzić tylko we dwójkę, niech będzie przy tym obecny asystent. 3). Gdy chodzi o grę w bocce (kręgle), zabrania się podnosić je zbyt wysoko, czy rzucać zbyt

[763] Zob. str. 232.

[764] Często powtarzana módl. za rodzinę z „Orationes Diversae” dawnego Mszału Rzymskiego.

[765] „Zasady związku” – dod. późn.

[766] „Mistrz nowicjatu… w tygodniu” – dod. późn.

[767] „1)- dod. późn.

[768] Zabrania się … pożytkowi”- dod. późn.

[769] „napisy takich… wieczność” – dop. późn.