Strona 244

Tom IV

gwałtownie dla odebrania rzutu innym; to zaś może być dopuszczone za zgodą asystenta. 4). Przypomina się chłopcom, że gra podejmowana dla chwały Boga stanowi zasługę i że Bóg widzi nas zawsze.

9. Dla zakończenia gry będzie dany dwukrotnie znak dzwonkiem. Za pierwszym razem chłopcy zaprzestaną gry i ustawią się w Dziesiątki; za drugim, jeśli przed grą nie była odprawiona medytacja, chłopcy dla jej odprawiania udadzą się na oznaczone miejsce. W przeciwnym wypadku odmówią: „Dziękujemy Ci”, wielbienie Imienia Bożego[770], trzy Zdrowaś i tyleż razy akt strzelisty „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane[771] itd., „Niech będzie pochwalony J. Ch. – Na wieki wieków”.

10. W końcu z budującą skromnością udadzą się w uporządkowanym szeregu dla nawiedzenia Najśw. Sakramentu i NMP itd. Należy wreszcie dołożyć starań, by chłopców nie rozsyłać samych, lecz by im towarzyszyć aż do poszczególnych mieszkań.[772]

103. REGUŁY DLA SZKÓŁ[773]

A.I.D.G. – D.O.S. – D.A. – I.M.I. -M.M. – A.E.[774].

Męka P.N.J. Chrystusa i boleści N.M.P. niech będą zawsze w sercu naszym.

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu

(U 1,7).

Dzieła o charakterze duchowym do praktykowania w szkole

1. Rankiem, przed rozpoczęciem nauki szkolnej poświęci się kwadrans czasu na medytację, przy pomocy odpowiedniej do tego celu książki.

[770] „Wielbienie Najśw. … Bożego”, zob. str. 222.

[771] Zob. str. 226.

[772] Do fascykułu dołączono skrawek papieru ze słowami jakby „dla pamięci”: „Krucyfiks z odpustami. – Co należy mówić przy wychodzeniu i powrocie? Nie dawać im jakiegoś szczególnego imienia choćby świętego, aczkolwiek nieraz (choć nie zawsze) mogłoby to być źródłem niedobrej ambicji; niech jednak przypomni sobie każdy, że nosi imię chrześcijanina, niech się więc stara nosić je godnie. – Kiedy pada, wszystko odbędzie się w kościele. – Zebranie i nauka religii rano; nie powinni mieć mniej lat niż 10. – Nie spoufalać się przez trzymanie się za ręce lub pod ramię. – Unikać gier niezbyt poprawnych. – Na ulicy być tylko z rodzicami”.

[773] Pismo 4- stronicowe bez daty, ale warto uwzględnić przypisy. Jest to skrót pisma opublikowanego w „ Wyb. Pism” Pallottiego, III 359. Zob. tam przyp. 65.

[774] Ad Infimtam Dei gloriam; Deus omnia semper; Deus Adest; Gesus, Maria, Joseph; Memento mori; Aeternitas