Strona 144

Tom IV

decydują o tym, co należy czynić, przodują im w dokonywaniu tajemnic Bożych (tenże w tym samym miejscu).

72. [STOPNIE POKORY][411]

Pokora[412]

Uniżaj się we wszystkim (por. Syr 3,18)

Ćwicz się w dwunastu stopniach pokory św. Bernarda.

1. Sercem i czynem zawsze okazywać pokorę przez zwracanie spojrzenia ku ziemi; sprzeciwia się temu ciekawość.

2. Mówić niewiele i rozsądnie, a nie krzykliwie; sprzeciwia się płochość w myśleniu.

3. Do śmiechu nie być łatwym i skorym; temu sprzeciwia się niewłaściwa wesołość.

4. Pozostawać w milczeniu dopóki się nie jest pytanym; przeciwna jest temu chełpliwość, która się innym narzuca.

5. Trzymaj się tego, co stosuje się we wspólnocie i w klasztorze; temu sprzeciwia się nadzwyczajność.

6. Uważać się, i z serca to wyznawać, że jest się od innych niższym; sprzeciwia się temu arogancja.

7. Siebie mieć i uznawać za niepożytecznego i niegodnego; sprzeciwia się temu zarozumiałość.

8. Uznawać swoje grzechy; sprzeciwia się temu ich obrona.

9. Sytuacje przykre i napięte przeżywać cierpliwie; sprzeciwia się temu pozorna akceptacja.

10. Żywić w sobie doskonałą uległość; sprzeciwia się jej rebelia.

11. Być człowiekiem nie ulegającym swej woli; sprzeciwia się temu swawola.

12. Niech wzrasta w tobie bojaźń Boża; przeciwstawia się temu popełnianie grzechów.

[411] Plik 4- stronicowy, bez daty.

[412] Ten nagłówek wydaje się pisany inną, nieznaną ręką.