Strona 143

Tom IV

71. [ZADANIA ANIOŁÓW][410]

A. I.. D. G.

Zadania Aniołów

1. Chronić ludzi od niebezpieczeństw ciała,

2. Ochraniać ich od niebezpieczeństw duszy,

3. Oświecać, pouczać i nakłaniać do dobrych dzieł,

4. Powściągać szatana, by ludziom nie narzucał myśli niegodziwych, i nie nastręczał okazji do grzechu,

5. Modlitwy ich zanosić do Boga,

6. Modlić się za nich,

7. Karcić ich, gdy zgrzeszą,

8. Być przy ich zgonie dla dodania otuchy w ostatniej walce i dla wspomagania ich w rozmaity sposób,

9. Po śmierci prowadzić ich dusze do nieba, a w razie potrzeb oczyszczenia towarzyszyć im do czyśćca dla dodania im ducha, by po dopełnieniu oczyszczenia wznieść się z nimi do raju,

Archaniołowie

Ci zaś, którzy największe sprawy zwiastują, zwą się Archaniołami. Dlatego do Maryi Panny został posłany nie zwykły Anioł, lecz Archanioł Gabriel (św. Grzegorz papież, Horn. 4 na Ewangelię).

Moce

Te natomiast Duchy, przez które częściej dokonują się znaki i cuda, zowią się Mocami (tenże).

Potęgi

Potęgami zwą się ci, którzy w swym kręgu w większej mierze otrzymali władzę, by jej właśnie podlegały moce przeciwne i były trzymane w ryzach, aby serc ludzkich tak nie kusiły, jakby same chciały (tenże w tym samym miejscu).

Księstwa

Pod mianem Księstw występują ci, którzy przewodzą nawet dobrym duchom anielskim i którzy, mając pod sobą innych, gdy

[410] Dwustronicowa kartka bez daty. Cały ten tekst w oryginale pisany w j. łacińskim.