Strona 523

Tom III

[346b] Godzi się wszakże przypomnieć, że nieprzyjaciel dusz, szatan, który według wyrażenia św. Piotra Apostoła niby lew krąży, by je porwać na zatracenie wieczne [por. l P 5, 8], może się obawiać, że kto skorzysta z tych rozmyślań, zapewni żywot wieczny tak tobie jak i bliźnim. Kto zatem ze względu na czas, miejsce i inne okoliczności nie byłby usposobiony do poświecenia nieco czasu na poważną i pobożną lekturę, niech zważy, że takie zbożne zajęcie okaże się tym owocniejsze dla dobra powszechnego, a bardziej wychodzące na szkodę księstwa Lucyfera. Toteż z tym większym oddaniem, a za łaską Bożą z tym większym zapałem i starannością należy się oddawać takiemu czytaniu.

[347] Uwaga, jaką ma się często odczytywać.

W celu usposobienia umysłu do dobrego rozmyślania, a serca do świętych postanowień, rozmyślaniu przypadającemu na dzień bieżący należy się tak oddawać, by było przygotowaniem do skutecznej pracy nad najwznioślejszą sprawą, jaką jest chwała Boża i zbawienie wieczne duszy własnej i dusz bliźnich naszych. Wszelkie inne sprawy czy zajęcia, jakimi by się nasz umysł zajmował, są jakby niczym w porównaniu z przedmiotem, dla którego rozmyślanie się odprawia.

[347a] Codzienne przygotowanie do rozmyślania[980]

Stawić się w obecności Bożej i mówić z wiarą: Bóg Ojciec, który mnie stworzył, jest tu obecny; Bóg Syn, który mnie odkupił, jest tu obecny; Duch Święty, który mnie uświęcił, jest tutaj obecny. Jestem w towarzystwie trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. Co za przedziwne towarzystwo!

Tu adorować Trójcę Przenajświętszą, wyrażając serdeczne uczucia np. w ten sposób: Boże mój! Moje uwielbienie nie odda Ci wprawdzie czci należnej, wszelako pragnę Cię wielbić jak najgłębiej tym uwielbieniem, jakie oddają Ci Aniołowie i Święci oraz ich Królowa, Najśw. Maryja; przede wszystkim zaś pragnę Cię uczcić uwielbieniem, jakiego doznajesz od Człowieczeństwa Jezusa Chrystusa,

[347b] Pierwsze przygotowanie wstępne.

Ożywić wiarę i wyobrazić sobie chwałę Przenajświętszej Trójcy oraz uwielbiać Ją jako Pana wszechświata oraz swego Stworzyciela, Zachowawcę, Odkupiciela, Uświęciciela i Sprawcę wiecznej naszej chwały. Następnie wyobrazić sobie nieprzeliczone mnóstwo dusz stworzonych na obraz i podobieństwo Przenajświętszej Trójcy i odkupionych Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa, dusz stanowiących nieocenione bogactwo, wobec którego wszelkie bogactwa, jakimi ziemia się chlubi, są prawie niczym. Trzeba się bogacić bezcennym skarbem dusz, zdobywając je sobie, jak to tylko możliwe, przez staranie się o ich zbawienie. I zważ, że pośród nich jest i twoja dusza, i że jeżeli ją stracisz, udziałem twoim będzie rozpacz na wieki; trzeba też osobnym

[980] Wiersz dopisany później.