Strona 333

Tom III

i modlitwom [por. Mt 26, 41], a tymczasem wszystkie me posty, czuwania i modły są obrzydliwe przed Bogiem. Jednakże przez miłość i miłosierdzie Boże posty Chrystusa, Jego czuwania i modlitwy są moimi postami, czuwaniem i modlitwą moją.

„Niech błogosławią Pana światło i ciemności, niech błogosławią Pana pioruny i chmury!”

Zdawało się mnie i ludziom, że działam i nauczam, gdy tymczasem czyniłem tylko zło i to zło wszelakie; wiernych nie nauczałem, jak to było moją powinnością, i Ewangelii Chrystusa wszelkiemu stworzeniu nie opowiadałem [por. Mt 16, 15]. A jednak uczynki Chrystusa i Jego opowiadanie o Królestwie [por. Łk 10, 9] dzięki najlitościwszemu Jego miłosierdziu i miłości są moimi czynami i moim głoszeniem słowa Bożego.

[250d] „Niech błogosławi ziemia Pana i niech Go wywyższa na wieki!”

Wydawało się mnie i ludziom, że przywołuję zbłąkanych grzeszników i przyłączam do Chrystusowej trzody [por. J 11, 16], gdy w rzeczywistości wskutek dawanego przeze mnie zbyt wielkiego zgorszenia odstręczałem raczej od Chrystusowej owczarni niezliczone, tak bardzo miłe Bogu dusze. Jednakże wszystkie trudy i zabiegania Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza są moimi trudami i zabieganiami.

„Niech błogosławią Pana góry i pagórki, niechaj wszystko, co kiełkuje w ziemi, błogosławi Pana!”

Zdawało się mnie i ludziom, że uzdrawiam niemocnych [por. Łk 10, 9), a tymczasem wskutek mych grzechów wszyscy ludzie ogarnięci zostali niemocą; nie przywracałem wzroku ślepym [por. Mt 11, 5] ani chromym dobrego chodu, ani głuchym słuchu, ani niemym mowy, nie wskrzeszałem też umarłych. A jednak przez niezmierną miłość Boga i przez Jego najlitościwsze miłosierdzie wszystkie miłosierne uczynki Chrystusa są uczynkami moimi.

[250e] „Błogosławcie Pana źródła, błogosławcie Pana morza i rzeki!”

Wydawało się mnie i ludziom, że opowiadam ubogim Ewangelię [por. Łk 4, 18], a tymczasem dawałem raczej wszystkim zgorszenie; mimo to opowiadanie Ewangelii ubogim przez Chrystusa jest moim opowiadaniem.

„Błogosławcie ryby i wszystko, co żyje w wodach, błogosławcie Pana ptacy niebiescy!”

Wydawało się mnie i ludziom, że stworzyłem na stale coś dobrego, gdy tymczasem pełniłem samo zło; wszystkie jednak trwałe dzieła Chrystusa są mymi dziełami.

„Błogosławcie Pana wszystkie zwierzęta i bydło, błogosławcie Pana synowie ludzcy!”

Nie chrzciłem wszystkich ludów [por. Mt 28, 19], a [za to] raczej z powodu mych grzechów pomarło bez chrztu bardzo wielu ludzi. Ale