Strona 313

Tom III

udzielił mnie i ludziom całego świata, wszystkim, jacy byli, są i będą aż do końca wieków.

I pragnę tego, żywiąc mocną nadzieję, że chociaż Niepokalane Poczęcie stwierdzamy jedynie w Najśw. Maryi, to jednak udzielisz nam tak wielkich darów, względów, łask i zmiłowań, że nie potrafię tego wyrazić! I tę samą ofiarę pragnę Ci składać w każdym z nieskończenie małych momentów, jak gdybyś nam i wszystkim [ludziom] udzielił już i udzielał wszelkich łask ku większej Twej chwale i ku większemu naszemu uświęceniu, jak gdybyś uczynił nas już świętymi i doskonałymi jak Ojciec Niebieski [por. Mt 5, 48] i jak gdybyś dał nam niebo bez przechodzenia przez męki czyśćcowe, abyśmy prędzej doszli do miłowania Ciebie doskonałą miłością w przybytku chwały (Oświadczenie generalne).

[242f] Przyjdźcie wszystkie narody i wszystkie dzieła Pańskie, przychodźcie teraz, zawsze i na wieki, i (gdyby to było możliwe) na nieskończone wieczności! Przyjdźcie i podziwiajcie, zdumiewajcie się, składajcie dzięki, błogosławcie, chwalcie, wywyższajcie i uwielbiajcie Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ojca zmiłowań i Boga wszelkiego pocieszenia [por. 2 Kor l, 3]! Przyjdźcie, podziwiajcie, zdumiewajcie się, składajcie dzięki, błogosławcie, wywyższajcie mego i waszego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mego i waszego Ojca: Ojca zmiłowań tudzież moje i wasze Wszystko!

[242g] O, co za łaski, co za dary, co za zmiłowania, co za udzielania Boga we wszystkich Jego nieskończonych doskonałościach i w całej Jego własnej Istocie: Ojca, Syna i Ducha Świętego, [Boga], który zawsze dawnym, a wciąż odnawiającym się cudem bezgranicznego miłosierdzia i wszystkich miłosiernych bez granic nieskończonych przymiotów, jakich raczy udzielać i udziela mi w każdym momencie w takiej pełni, w jakiej by jej udzielał przez całą wieczność minioną i [w przyszłości] przez nieprzeliczone wieki, wszystkim stworzeniom mnożonym w nieskończoność od całej wieczności i przez niezliczone wieczności w każdym momencie, gdyby wszystkie stworzenia składały Boską Bezkrwawą Ofiarę w każdej chwili po nieskończone razy i gdyby wszystkie stworzenia po niezliczone razy przyjmowały Najśw. Eucharystię, i gdyby wszystkie 'trwały bez przerwy w adorowaniu, przygotowaniu i dziękczynieniu za eucharystyczną Komunię świętą, i gdyby wszystkie od całej wieczności i przez wszystkie wieki, owszem, przez nieskończone wieczności, w usposobieniu i świętości Pana naszego Jezusa Chrystusa czyniły dotąd i odtąd 'wszystko to, co czynił Jezus Chrystus, i to z Jego doskonałością!

[242h] I zapewnia mnie samoż to nieskończone Jego miłosierdzie, że udziela mi On wszystkiego oraz że mnie przemienia w całego siebie i w swe nieskończone, wszystkie miłosierne bez granic przymioty, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Matki Miłosierdzia, wszystkich