Strona 171

Tom III

44. [REKOLEKCJE DLA PROBOSZCZÓW I SPOWIEDNIKÓW NA MONTECITORIO —1835]

(Lumi — 56, t. II, s. 641—648; rok 1835) A. I. D. G. — A. S. A. — D. P. F. A. M. D.[289]

[143] Rekolekcje dla proboszczów i spowiedników, [odprawiane] od 15 listopada 1835 roku.

Uwaga: Na parę godzin przed rozpoczęciem rekolekcji poproszono mnie o Żywot Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego, tkacza aksamitów i założyciela Oratorium oraz Kongregacji Dobrego Jezusa w Foligno. Sprawił to Bóg, aby natchnąć mnie w wyborze odpowiedniej książki do czytania duchownego w czasie tych rekolekcji, aby w ten sposób on, jako świecki człowiek, był mi okazją do zawstydzenia i do zachęcenia mnie, by być naprawdę kapłanem. Gdy piszę te słowa (jest to dzień 16 [listopada]), spostrzegam, że Bóg daje mi nadzieję otrzymania wielu łask za przyczyną Jego ukochanego sługi, Jana Chrzciciela Vitellego.

[143a] o Boże mój, spraw, bym wedle Twego upodobania skorzystał z tych ćwiczeń duchowych i z Żywotu Twego sługi.

Uwaga: Dla mej osobistej pamięci przypominam sobie samemu, że wszystko, co teraz zapisuj ę jako wytyczne dla siebie, to wynik rozmyślań, pouczeń i lektury Żywotu Wielebnego [J. Chrz. Vitellego].

Wieczorem pierwszego dnia rekolekcji udzielił mi Bóg łaski wyraźnego i pełnego odczucia — nie w samym tylko porządku myślowym, ale i rzeczywiście — że całe me dotychczasowe życie mocą nieskończonego miłosierdzia Bożego uległo zniweczeniu po to, by rozpoczęło się zdecydowanie nowe życie, jak gdyby się teraz zaczęło moje dzieciństwo, a równocześnie — dzięki Bożej wszechmocy — mój wiek dojrzały wraz z doskonałym życiem w Bogu.

O Boże mój! Sam z siebie nic nie potrafię, z Tobą mogę wszystko; wszystko chcę czynić dla Ciebie. Tobie niech będzie cześć, mnie -wzgarda!

[143b] Ćwiczenia: Wstęp. Konieczność odprawienia rekolekcji. O, jak bardzo zawiniłem, zaniedbując się w korzystaniu z poznania tej konieczności! O Boże mój, spraw, abym za przyczyną Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego w każdym momencie raz na zawsze korzystał z poznania tej konieczności.

Uwaga: Za każdym razem ilekroć proszę o łaskę za wstawiennictwem Wielebnego Vitellego, pragnę łączyć je z pośrednictwem całego zespołu Niebian i wszystkich dusz sprawiedliwych, jakie istnieć będą aż do końca świata, przede wszystkim zaś — z pośrednictwem Najśw. Maryi, ich Królowej.

[289] Ad Infinitam Dei Gloriom [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Ad Salvandas Animas [= Dla zbawienia dusz]; De Post Foetantes Accepit Me Dominus [= Od karmiących owiec zawezwał mnie Pan].