Strona 119

Tom III

Owoc

Błagani Boga, aby obdarzył mnie usposobieniem właściwym osobie duchownej i osobliwym duchem wstydliwości, a i także o to, bym myśl o wstydliwości podsuwać mógł wszystkim, przepajając nią wszystkie stworzenia.

12. Pouczenie. Sposób postępowania z bliźnimi

Dla wszystkich bądź uprzejmy, nikomu nie schlebiaj, zażyłością obdarzaj niewielu, życzliwością — wszystkich! (św. Bernard).

Owoc

Błagam Boga, by upodobnił mnie do Pana naszego Jezusa Chrystusa we wszystkich uczynkach i w sposobie postępowania z ludźmi

13. Medytacja o sądzie

Pamięć

Przypominać sobie, że nawet winy, które uważamy za lekkie, na sądzie Bożym ukażą się w innym świetle, tj. takimi, jakimi są rzeczywiście.

Owoc

Myśleć o sądzie i często o nim mówić do wiernych. Błagam w tym celu Boga o łaskę, itd.

[115] W chwalebny Dzień Zesłania Ducha Świętego[221].

14[222]. Medytacja. O dobrym przykładzie, jakim świecić winni duchowni.

Owoc

Błagam Boga, itd., iżby mi dozwolił przez dobry przykład uświęcać wszystkie ludy i by sprawił, aby wszyscy duchowni wiedli jak najprzykładniejsze życie, itd.

[115a] 15. Medytacja o spowiedzi

Dla obudzenia żalu za grzechy najlepszym środkiem jest modlitwa 1 medytacja o złości naszych grzechów.

Owoc

Błagam Boga o przebaczenie za nadużycia, jakich dopuszczam się przy spowiedzi.

16. Medytacja o wiedzy niezbędnej dla duchownego

Owoc

Studiować z zapałem, zachęcać do tego innych i modlić się do Boga za siebie i za wszystkich. „Przyjdź Światłości serc!”[223].

17. Nauka. Spowiedź powinna być zupełna i przepojona żalem

[221] „W chwalebny dzień… Ducha Świętego” — dod. póżn.

[222] 14 — w oryginale jest po raz wtóry nr 13. Wprowadzono tu poprawkę aż do końca, tj. do 31

[223] Przyjdź Światłości serc” — z sekwencji Veni Sancte Spiritus odmawianej w czasie Mszy Zielonych Świątek