Strona 118

Tom III

Owoc

Nie ufając samemu sobie, a całą ufność pokładając w dobroci Boga, oddawać się z pełnym zaangażowaniem szerzeniu większej chwały Bożej i wiecznemu zbawieniu samego siebie i wszystkich innych.

6. Medytacja

Kapłan powinien być wielkim.pracownikiem.

Owoc

Błagam Boga, aby raczył uczynić mnie pracownikiem niezmordowanym, itd.

[114d] Odnowa

7. Duchowny ma być trzeźwy i czujny [{Kir. l P 5, 8].

Owoc

Będę się starał być trzeźwym i czujnym, lecz błagam Pana, mego więcej niż najdroższego Ojca, by raczył udzielić mi szczególnej cnoty trzeźwości i czujności, a zatem, itd.

8. Pouczenie

W rozmowie należy zważać na trzy wymogi: 1) być nieskorym do mówienia, 2) być oględnym i 3) być zwięzłym (św. Bonawentura)[219].

Owoc

Będę uważał na swe rozmowy, by nie obrazić Boga. I mojego więcej niż najdroższego Ojca, Boga, błagam o to, by raczył mi udzielić łaski owocnego i skutecznego pouczania wiernych co do tych i innych koniecznych prawd dogmatyczno-moralnych.

Medytacja o śmierci

9. Pamiętaj, że śmierć się nie spóźnia [por. Syr 14, 12].

Owoc

Umrzeć już teraz dla swych namiętności oraz podsuwać wiernym myśl o takim umieraniu; błagam więc o to Boga, itd.

[114e] Medytacja o świętości niezbędnej dla duchownych

10. Święty Tomasz powiada, że świętość duchownych winna być jak najbardziej podobna do świętości Bożej.

Owoc

Błagam Boga, itd., aby zlał na mnie świętość niezbędną w mym stenie.

11. Odnowa

Kapłan powinien być: 1) przyozdobiony powagą osoby duchownej, 2) winien odznaczać się wstydliwością.

„Bezwstydne oko jest zwiastunem.bezwstydnego serca”[220].

[219] Święty Jan Bonawentura, wielki franciszkanin, kardynał, teolog, Doktor Seraficzny (†1274).

[220] Por. Regula ad servos Dei, 6; Migne, PL 32 138.