Strona 223

Tom II

[572] Inny sposób uczestniczenia we Mszy św. nadający się dla księży, by usposobili się z wielką pobożnością do jej odprawiania[355].

Bracia biorący udział we Mszy św., przynajmniej od czasu do czasu, a raczej często, będą czynili co następuje:

Niech sobie najpierw przypomną, że rozmyślanie nad męką Jezusa i nad cierpieniami Najśw. Maryi Panny to skarb wyższy niż wszystkie inne skarby duchowe; jeżeli przeto pragniemy pocieszać Najlitościwszą Matkę naszą Maryję, pragnącą dla nas bogatych skarbów swego Syna, i [jeżeli chcemy] być wdzięczni wobec Boskiego Dobroczyńcy, to zastanowimy się pobożnie nad porównaniem czynności Jezusowych w Jego męce z czynnościami kapłana przy ołtarzu; i przy żadnym momencie męki Jezusa nie traćmy z oczu Najśw. Maryi Panny, która tak bardzo uczestniczyła w cierpieniach Syna, że osiągnęła stopień Królowej Męczenników. Zatem, by odnieść z tego wszystkiego korzyść, raz czy więcej razy, między jednym i drugim szczegółem [męki], powtarzać się będzie z wielkim uczuciem:

Jezu mój, miłosierdzia!

Boleściwa Maryjo, miłosierdzia! — stosownie do tego, czy więcej lub mniej czasu zajmą czynności kapłana; zgodnie z tym rozważać się będzie dłużej lub krócej różne momenty męki Jezusa i cierpienia Najśw. Maryi Panny.

[355] Zob. w szczególności nr [573].

© Instytut Pallottiego 2018

[573]Kapłan

Jezus Wieczny i Najwyższy Kapłan

1. Idzie do ołtarza

1. Zdąża do ogrodu w Getsemani: Jezu mój, miłosierdzia! – Boleściwa Maryjo, miłosierdzia!

2. Rozpoczyna Mszę św.

2. Oddaje się modlitwie: Jezu itd. – Boleściwa itd.

3. Głęboko pochylony mówi: „Spowiadam się (…)”

3. Leżąc w agonii na ziemi, krwawym potem zlany: Jezu itd. – Boleściwa itd.

[573a] 4. Modląc się wstępuje po stopniach i całuje ołtarz.

4. Zbliżają się żołnierze, Jezus gotów oddać się Ojcu na ofiarę, a Judasz pocałunkiem Go zdradza: Jezu itd. – Boleściwa itd.

5. Przechodzi na stronę lekcji.

5. Skrępowanego brutalnie wloką po ulicach, wiodąc Go do Annasza Arcykapłan: Jezu itd. – Boleściwa itd.

6. Znakiem krzyża rozpoczyna czytanie Introitu.

6. Uderzony w twarz w obecności Arcykapłana Kajfasza, doznaje niezliczonych innych obelg i uderzeń: Jezu itd. – Boleściwa itd.

[573b] 7. Mówi Kyrie eleison.

7. Piotr wypiera się Go przed Kajfaszem: Jezu itd. – Boleściwa itd.