Strona 224

Tom II

8. Zwrócony do ludu, mówi: „Pan z wami”.

8. Zwraca się z miłosiernym spojrzeniem do Piotr i nawraca go: Jezu itd. – Boleściwa itd.

9. Idzie czytać Orację i Lekcję.

9. Wiodą Go przed Piłata: Jezu itd. – Boleściwa itd.

10. Pochylony przy środku ołtarza, mówi: „Oczyść serce me”.

10. Prowadzą Go do Heroda: Jezu itd. – Boleściwa itd.

11. Czyta Ewangelię.

11. Wśród szyderstw wiodą Go spowrotem do Piłata: Jezu itd. – Boleściwa itd.

[573c] 12. Mówi „Wierzę”.

12. Zapytywany przez Piłata o prawdę: Jezu itd. – Boleściwa itd.

13. Odkrywa kielich.

13. Zdarłszy szaty, kaci biczują Go: Jezu itd. – Boleściwa itd.

14. Umywa ręce.

14. Piłata ogłasza Go niewinnym: Jezu itd. – Boleściwa itd.

15. Zwrócony do ludu, mówi: „Módlcie się, bracia”.

15. Piłat ukazując Go ludowi, mówi: Oto człowiek! Jezu itd. – Boleściwa itd.

16. Mówi cicho Sekretę.

16. Zakrywają Mu oczy, plują nań i szydzą: Jezu itd. – Boleściwa itd.

[573d] 17. Odmawia Prefację.

17. Lud przenosi Barabasza nad Jezusa, wołając: Niech będzie ukrzyżowany! Jezu itd. – Boleściwa itd.

18. Rozpoczyna Kanon.

18. Wiodą Go na śmierć: Jezu itd. – Boleściwa itd.

19. Czyni memento za żywych.

19. Dźwiga krzyż na Kalwarię: Jezu itd. – Boleściwa itd.

20. Czyta dalej Kanon.

20. Spotyka się z Weroniką: Jezu itd. – Boleściwa itd.

21. Znaczy krzyżem chleb i wino.

21. Rozciągnięty i przygwożdżony do krzyża: Jezu itd. – Boleściwa itd.

[573e] 22. Podnosi konsekrowaną Hostię.

22. Podniesiony wysoko na krzyżu: Jezu itd. – Boleściwa itd.

23. Wznosi kielich po konsekrowaniu wina.

23. Z ran roni Krew przenajdroższą: Jezu itd. – Boleściwa itd.

24. Czyta w dalszym ciągu Kanon.

24. Widzi Boleściwą Matkę: Jezu itd. – Boleściwa itd.

25. Mówi: „Również nam grzesznym ludziom”.

25. Zanosi modły za cały rodzaj ludzki: Jezu itd. – Boleściwa itd.

[573f] 26. Mówi: „Ojcze nasz”.

26. Z krzyża wypwoiada siedm słów: Jezu itd. – Boleściwa itd.

27. Łamie Hostię.

27. Umiera: Jezu itd. – Boleściwa itd.