Strona 349

Tom I

[399] We wszystkie niedziele oraz inne święta nakazane należy odprawiać śpiewaną Mszę świętą, ze śpiewem gregoriańskim, o godzinie 10.30. We wszystkich naszych kościołach w święta nakazane należy w godzinach popołudniowych, w czasie najdogodniejszym dla ludu, odmawiać: trzecią część różańca świętego (nie można przy tym pomijać codziennego odmawiania modlitwy, gdy to ma miejsce), Witaj, Królowo oraz modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów. Następnie przez pół godziny winien odbywać się wykład Pisma świętego, przedmiotem tego wykładu winno być szczególnie życie Jezusa Chrystusa. W czasie wykładu należy wykazać spełnienie się na osobie Jezusa proroctw oraz figur występujących w Starym Testamencie; poczynić też trzeba refleksje moralne, dostosowane do potrzeb słuchaczy. Na zakończenie tego nabożeństwa wystawia się Najświętszy Sakrament, śpiewa się Litanię do Najświętszej Maryi Panny, z modlitwą odpowiadającą danemu okresowi liturgicznemu, Przed tak wielkim Sakramentem i udziela się błogosławieństwa. Podczas Uroczystości, w których obchodzimy Święte Tajemnice Pańskie, oraz podczas innych Uroczystości należy wygłosić do ludu okolicznościowe, treściwe a jednocześnie bardzo zrozumiałe kazania, zawierające stosowne i pożyteczne rozważania moralne.

[400] Każdego roku należy odprawiać: nowennę przed Bożym Narodzeniem, uroczystą Oktawę Objawienia Pańskiego, dziesięciodniowe przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Oktawę Bożego Ciała, nowennę przed głównymi Uroczystościami Najświętszej Maryi Panny, nowennę przed Uroczystościami Świętych Apostołów, Świętego Józefa i Świętego Michała Archanioła. Każdego roku należy też urządzać w miesiącu maju nabożeństwo majowe, poświęcając ten miesiąc ku czci Najświętszej Maryi Panny; należy to czynić w sposób możliwie jak najbardziej uroczysty. Jeden raz w roku należy urządzić rekolekcje dla ludu.

[401] Wszystkie zaś inne pobożne ćwiczenia, które się uzna za pożyteczne dla ludu, oraz te, jakie wchodzą w zakres działalności Prokur Pobożnego Zjednoczenia, należy odprawiać w kościele, przy którym założona jest Prokura, albo w innym miejscu, stosownie do natury odnośnego ćwiczenia lub większej łatwości odprawiania tego pobożnego ćwiczenia. Jest rzeczą pożądaną, aby oratoria wieczorowe, których zakładaniem zajmuje się Prokura, prowadzone były w kościele, przy którym założona jest Prokura.

[402] Podczas wszystkich pobożnych ćwiczeń po okolicznościowej modlitwie należy zawsze odmawiać następujące modlitwy: [848]

Módlmy się

Boże, który sprzeciwiasz się pysznym i dajesz łaskę pokornym, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dal wiernym Twój Jednorodzony Syn, abyśmy nie wywalali pychą Twojego gniewu, lecz raczej upokorzeni otrzymywali dary Twej laski.

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy zaś mogli osiągnąć to, co obiecujesz, daj nam kochać Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

[848] Por. Mszał Rzymski — Modlitwa o cnotę pokory (Modlitwy w różnych potrzebach, nr 27); druga modlitwa wzięta jest z Niedzieli XIII po Zesłaniu Ducha Świętego.