Strona 348

Tom I

zastępstwie sekretarz przekazują Radzie Diecezjalnej ofiary zebrane w ciągu każdego miesiąca. Rada Diecezjalna przekazuje Radzie Centralnej w Rzymie wszystkie sumy zebrane przez Rady Parafialne. Wszystkie zebrane sumy Rada Diecezjalna przekazuje Radzie Centralnej przynajmniej trzy razy w roku, a więc co cztery miesiące. Wszystkie Rady Diecezjalne mają składać sprawozdanie przewodniczącemu lub w jego zastępstwie sekretarzowi Rady Centralnej w Rzymie i otrzymywać od niej odpowiednie zachęty oraz aktualne wiadomości.

[397] Sekretarz Centralnej Rady Rozkrzewiania Wiary winien przy pomocy gorliwych ludzi, zatrudnionych w Sekretariacie tejże Rady, regularnie przesyłać pisma oraz regulaminy potrzebne przy zakładaniu Rad Diecezjalnych i Parafialnych; celem lepszego rozwoju już istniejących Rad ma wysyłać im odpowiednie roczniki oraz pisma. Do rozwoju istniejących już Dzieł przyczyni się wielce posyłanie każdemu ofiarodawcy co trzeci miesiąc jakiegoś druku czy budującej książeczki. Z pożytkiem też będzie, gdy we wszystkich kościołach umieści się skarbonki z napisem: „Ofiary na Dzieło Rozkrzewiania Wiary Świętej”, a w czasie Mszy, przy większym udziale ludu w dni świąteczne, zbierać się będzie w kościele składkę na ten święty cel, zachęcając ludzi od czasu do czasu, aby spieszyli z pomocą misjom. Wszystko to jednak należy czynić w sposób roztropny; jest to konieczne, aby zapewnić stosowne ofiary.

XIV.

PRAKTYKI POBOŻNE, JAKIE NALEŻY PROWADZIĆ W KOŚCIOŁACH, PRZY KTÓRYCH JEST ZAŁOŻONA PROKURA POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA ORAZ W KOŚCIOŁACH NALEŻĄCYCH DO ŚWIĘTYCH USTRONI TEGOŻ ZJEDNOCZENIA

[398] Każdego dnia o dogodnej dla ludzi godzinie, by mogli oni w większej ilości brać udział, należy odmawiać: trzecią część różańca świętego, Witaj. Królowo, modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów[846], Litanię Loretańską, modlitwę zawierającą w swej treści nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie należy udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, w puszce. Jako modlitwę nawiedzenia odmawia się modlitwę ułożoną przez św. Alfonsa Liguoriego[847] czy też inne modlitwy odpowiadające celowi Pobożnego Zjednoczenia. Dla większej wygody wiernych w kościele odprawia się pobożne ćwiczenie rano w czasie Mszy świętej. W kościołach, gdzie znajdują się stacje Drogi Krzyżowej (tam gdzie ich nie ma, należy je założyć), we wszystkie piątki roku odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Czynić to należy z większą lub mniejszą okazałością, zależnie od zwyczajów miejscowych oraz możliwości.

[846] Tekst modlitwy zob. wyżej nr [202].

[847] Św. Alfons Liguori — zob. wyżej, część pierwsza, nr [191], przyp. 3. Tekst modlitwy — zob. Ks. Tomasz Bielski SAC, Pokój wam. Modlitewnik, Pallottinum 1976, s. 340—342.