Burzliwa epoka, tło historyczno – religijne życia św. Wincentego Pallottiego

ks. Mirosław Mejzner SAC