Doświadczenie Kościoła w życiu św. Wincentego Pallottiego

ks. Czesław Parzyszek SAC