Strona 287

Tom IV

Cztery inne ramy 01,20

Szyby dla tychże ram 00,51

Dwa egzemplarze miesiąca Maryjnego, dwa rozmyślania

niedzielne św. Alojzego z dołączonymi 7 modlitwami,

dwa (obrazy) penitenta w ramionach św. Alojzego

– wszystko na papierze pergaminowym: 02,14

Koronki kokosowe na łańcuszku 14 sztuk 00,45

Wizerunki Jezusa Ukrzyżowanego 6 sztuk 00,30

(przeniesionych skudów) 11:62 ½

Obrazy św. Franciszka Salezego 150 sztuk 00:22 ½

Innych pięć oszklonych ram: 01:80

Trzy mosiężne krucyfiksy z umatowieniem: 00:90

Trzy krucyfiksy na podstawce 00:90

Wizerunki Najśw. Dziewicy in Cosmedin[900] 80 sztuk 00:40

Dla niedz. i święta św. Alojzego, prócz 30 paoli

z del Pianto[901]: 00:35

16:20

Dzień św. Piotra dla mandatariusza 00:10

Wniebowzięcie N.M. Panny dla „kalikanta” 00:10

Dla mandatariusza na 1. niedz. września 00:10

W Narodzenie Najśw. Dziewicy dla „kalikanta” bez wykonania 00,10

Papiery Związku Najśw. M. Panny Wniebowziętej[902]

134. [WYKAZ WYDATKÓW A][903]

Wydatki na Związek

Regał z półkami sc. 4:20

Kredens 2:65

Żywoty Świętych i inne religijne książki 1:00

Dzwonek 0:25

© Instytut Pallottiego 2018