Po Sympozjum

Dziś zakończyło się XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego, które odbyło się pod hasłem: Sacerdos – Człowiek Boga. Cyklicznie odbywające się spotkania organizowane przez Instytut Pallottiego, tym razem dały nam okazję do dziękczynienia za kapłaństwo Św. Wincentego Pallottiego, którego dwusetna rocznica przyjęcia przypada dokładnie 16 maja. W Sympozjum wzięło udział ponad dwustu uczestników, w tym goście z Ukrainy, Włoch i Irlandii oraz Danii. Wydarzenie to było jednocześnie wpisane w europejskie spotkanie pallotyńskich kleryków i transmitowane przez radio Pallotti.fm.

W obecności Przełożonego Generalnego ks. Jakuba Nampudakama SAC, Przełożonych Prowincjalnych dwóch prowincji polskich: ks. Zeznona Hanasa SAC i ks. Adriana Galbasa SAC, Przełożonej Prowincjalnej Sióstr Pallotynek Misjonarek s. Iwony Nadziejko SAC oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego p. Marka Kalki wysłuchaliśmy trzech referatów oraz jednego panelu dyskusyjnego. Tematy: Duch kapłaństwa wg. Św. Wincentego Pallottiego (ks. Jakub Nampudakam SAC), Liturgia święceń kapłańskich w czasach św. W. Pallottiego (ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL) oraz Pallotti – pustelnik w mieście (ks. Artur Stępień SAC) wprowadziły nas w szeroką perspektywę kapłaństwa Chrystusowego przeżywanego przez naszego Założyciela.

Podczas Sympozjum zaprezentowano również nową publikację Instytutu Pallottiego zatytułowaną SACERDOS, do której dołączona jest płyta mp3 z nagraniami 31 medytacji napisanych przez Pallottiego do kapłanów, czytanych przez p. Martę Żak.

Pierwszego dnia Sympozjum miała miejsce premiera filmu zatytułowanego Tropiąc Nieskończoność, którego pomysłodawcami i realizatorami byli s. Monika Cecot SAC oraz ks. Łukasz Gołaś SAC. Film jest dostępny na kanale youtube.   obejrzyj film

Na zakończenie wspólnego świętowania i pogłębiania  świadomości o naszym patronie, Mszy św. Koncelebrowanej przewodniczył abp. Henryk Hoser SAC, który w homilii podjął temat realizowania przepowiadania o miłosierdziu praktycznym przez Pallottiego. Zaznaczył, iż Pallotti widział Boga w trzech triadach. Poprzez perspektywę cnót teologalnych (wiara, nadzieja i miłość) oraz przymiotów Boga (sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie).

Podczas Sympozjum został po raz pierwszy zaprezentowany nowy obraz św. Wincentego Pallotiego zatytułowany Pallotti – Pustelnik w mieście, namalowany przez p. Magdalenę Bielecką z Warszawy.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli w XIX Sympozjum Instytutu Pallottiego w Konstancinie-Jeziornie osobiście lub za pośrednictwem radia Pallotti.fm i zapraszamy na kolejne spotkanie w dniach  1-2 grudnia 2018 roku.