Uczczenie Krzyża

Św. Wincenty Pallotti miał wielkie nabożeństwo do Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa i ciągle skupiał swą uwagę na krzyżu. Podzielił Mękę na 24 sceny, tak, aby na każdą godzinę dnia i nocy przypadało rozważanie jednej z nich (por. Modlitwy Godzinne). W modlitewniku wydanym w 1889 r. – Modlitwa pasyjna św. Wincentego – znajduje się wśród modlitw przeznaczonych do odmawiania w czasie poobiedniego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu:

18:00 – Pan Jezus żegna Swą Matkę

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie żegnałeś ukochana Swą Matkę, uczniom Swym umywałeś nogi, by nam dać przykład pokory, daj, abym oderwał/a się od wszystkiego, co Tobą nie jest i naucz mnie być cichą i pokorną. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

19:00 – Pan Jezus ustanawia Najświętszy Sakrament

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Ołtarza, daj bym tę Tajemnicę Miłości zawsze godnie przyjmował/a, szczególnie w godzinie mej śmierci. Pragnę Cię już teraz przyjąć w Najświętszym Sakramencie. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo, o Jezu, do serca mego. Jezu dla Ciebie żyję, Jezu, dla Ciebie umieram, Jezu, Twoim/ją jestem w życiu i przy śmierci. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

20:00 – Pan Jezus ustanawia idzie na Górę Oliwną

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie szedłeś smutny na Górę Oliwną, daj, niech prawdziwy smutek ogarnia mą duszę z powodu moich grzechów, i spraw, abym Cię już nigdy dobrowolnie nie obrażał/a. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

21:00 – W trwodze śmiertelnej Jezus krwią się poci

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie w trwodze śmiertelnej modliłeś się, oblewając się krwawym potem, daj bym się zawsze poddawał/a woli Ojca mojego Niebieskiego i bądź mi pomocą w mej trwodze śmiertelnej. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

22:00 – Pan Jezus pojmany

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej i w następnych godzinach byłeś od Żydów pojmany, związany i do Jerozolimy przez Annasza i Kajfasza ciągany, policzkowaniem zelżony i od Piotra, ucznia Swego, zaprzany, o daj, bym tej nocy częściej przypominał/a sobie Twą świętą Mękę i chroń mnie od wszelkiego grzechu. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Nocą budząc się – Pan Jezus w więzieniu

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w noc spędziłeś w więzieniu na czuwaniu i modlitwie, przebacz mi wszystkie moje grzechy, które w nocy popełniłem/łam, chroń mnie od więzienia piekielnego i pomnij na dusze w czyśćcu cierpiące. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Rano budząc się – Pan Jezus przed Piłatem

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który o świcie do Piłata prowadzony, od Żydów fałszywie oskarżony i oczerniany byłeś, przebacz moim nieprzyjaciołom i wszystkim, którzy mnie nienawidzą i prześladują i daj mi szczerą miłość ku nim. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

06:00 – Pan Jezus przed Herodem

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który tej godziny białą szatą szyderczą byłeś odziany i przez Heroda wzgardzony, udziel mi łaski, abym podobnie jak Ty, znosił/a w milczeniu wszelką wzgardę. Nie pamiętaj mych grzechów próżności. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

07:00 – Pan Jezus od Barabasza niżej miany

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie od nikczemnego złoczyńcy niżej byłeś ceniony, daj, abym żadnego stworzenia nie stawiał/a ponad Ciebie i tylko Ciebie jedynie kochał/a. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

08:00 – Pan Jezus biczowany

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który tej godziny byłeś okrutnie biczowany i zraniony, przebacz mi wszystkie grzechy i nieskromności i odwróć ode mnie chłosty Twego straszliwego sądu. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

09:00 – Pan Jezus cierniem ukoronowany

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie ostrym cierniem byłeś ukoronowany, przebacz mi wszystkie grzeszne myśli i wyobrażenia, daruj wszelki upór, pychę i nieposłuszeństwo. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

10:00 – Piłat stawia Jezusa przed pospólstwem

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie przez Piłata przed pospólstwem postawiony byłeś, wyciśnij głęboko w mej duszy pamięć Twej męki i spraw, aby się ona nigdy nie zatarła. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

11:00 – Pan Jezus dźwiga Krzyż na Kalwarię

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie niosłeś święte drzewo Krzyża na górę Kalwaryjską, daj, abym krzyże i doświadczenia ochotnie przyjmował/a, cierpliwie je znosił/a, naśladując Ciebie. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

12:00 – Pan Jezus do krzyża przybity

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie gwoźdźmi do krzyża byłeś przybity, przebacz mi wszystkie grzechy popełnione za pomocą rąk i nóg. Przybij mnie wraz ze Sobą do krzyża i spraw, aby mnie nic od Ciebie nie odłączyło, ani teraz, ani w przyszłości. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

13:00 – Pan Jezus wypowiada 7 ostatnich słów

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie modliłeś się za Swych nieprzyjaciół, przebaczyłeś łotrowi na krzyżu i ukochaną Swą Matkę za Matkę nam przeznaczyłeś, przebacz też moim nieprzyjaciołom, weź mnie kiedyś ze Sobą do raju i pozwól, by Maryja była zawsze moją Matką. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

14:00 – Pan Jezus octem z żółcią napawany

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie cierpiałeś pragnienie, i octem i żółcią byłeś napawany, daj mi gorące pragnienie Twej doskonałości i miłości i przebacz mi wszystkie me grzechy, popełnione przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

15:00 – Pan Jezus na krzyżu umiera

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który tej godziny ducha Swego oddałeś w ręce Ojca, bądź mi pomocą w godzinie mej śmierci i spraw, aby Przenajdroższa Męka i Krew Twoja, przyniosła obfity owoc dla mej nędznej duszy. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

16:00 – Pan Jezus włócznią przebity

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie włócznią byłeś przebity, a z Najświętszego Serca Twego wypłynęła Krew i woda, obmyj mnie świętą Krwią i wodą ze wszystkich nieprawości moich. Ukryj mnie głęboko w Twym świętym Sercu, bym w Nim znalazł/a jedyną rozkosz i miłość i mieszkał/a w Nim na wieki. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

17:00 – Pan Jezus złożony do grobu

O Panie Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę i Przenajdroższą Krew, udziel nam łaski życia doskonałego i szczęśliwej godziny śmierci. Wszystko na chwałę Bożą.

O Panie Jezu Chryste, który w tej godzinie byłeś z krzyża zdjęty, na łonie dziewiczej Swej Matki złożony, a potem w grobie pochowany, daj, abym z Tobą złożył/a do grobu grzeszne me życie, a tak oczyszczony/a, bym zasłużył/a na chwalebne zmartwychwstanie i szczęśliwość wieczną. Amen

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

O mój Jezu, miłosierdzia!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Święty Józefie, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.