Pallottiego praktyka uroczystej Oktawy Epifanii – relikt czy dziedzictwo?

IV Sympozjum Instytutu Pallottiego

28 - 29 listopada 2009