Kościół synodalny. Marzenie Pallottiego

XXVII Sympozjum Instytutu Pallottiego

4 - 5 listopada 2023

Program

12:00 - 13:00

Rejestracja w recepcji

13:00 - 14:00

Obiad

14:00 - 14:15

Rozpoczęcie

14:15 - 15:15

Synodalność (soborowość) w chrześcijańskim Wschodzie i Zachodzie w świetle teologii dogmatycznej, a zwłaszcza eklezjologii i koncyliarologii.

o. prof. Marek Blaza SJ

15:15 - 16:00

Przerwa na kawę

16:00 - 17:30

Synodalność jako jedna z form realizacji idei Pallottiego

ks. dr Jan Jędraszek SAC

17:30 - 19:00

Eucharystia

19:00 - 20:15

kolacja

20:15 - 21:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

07:30 - 09:00

Jutrznia, śniadanie

09:00 - 10:00

Czy synodalność jest czymś naturalnym dla Kościoła? Relacja z prac Synodu

prof. Aleksander Bańka, UŚ

10:00 - 10:30

Przerwa na kawę

10:30 - 12:00

Zjednoczenie jako marzenie Pallottiego o Kościele

mgr Marek Kalka, ZAK

12:00 - 13:15

Eucharystia

13:15 - 14:00

Obiad, zakończenie

Miejsce sympozjum

Centrum Animacji Misyjnej SAC

Dom rekolekcyjno konferencyjny

ul. Leśna 15/17

Konstancin-Jeziorna

Dojazd z Warszawy:

Ze stacji Metro Kabaty 710

lub z Dworca Centralnego autobusem 200

(wysiąść przy przystanku Chopina)

Zgłoszenia

Zgłoszenia otwarte są do 27 października 2023:

Listownie:

Instytut Pallottiego

ul. Leśna 15/17

05-510 Konstancin-Jeziorna

Telefonicznie:

(22) 756 35 90

732 732 171