W oku cyklonu

Autor: ks. Artur Stępień SAC

Ząbki

Liczba stron: 296

Pustelnik w mieście XXI wieku nie jest nowoczesną formą marketingową, ale żywym organizmem, będącym niejako gliną w rękach garncarza, która – aby mogła osiągnąć swe przeznaczenie – wymaga przejścia przez doświadczenie wypalenia w piecu wewnętrznej walki duchowej. Pustelnik w mieście jest zatem człowiekiem odważnie stąpającym po ziemi, przekonanym o swym powołaniu i misji. Jego pokora w żywy sposób uzdalnia do wolnego od lęku zaufania i przyjęcia postawy ucznia, która jest początkiem przygody duchowej. Pustelnik w mieście jest w końcu zwyczajnym bratem dla braci, pozbawionym motywacji ekskluzywizmu, a realizującym ofiarę z siebie na poziomie indywidualnej drogi do świętości, prowadzącej przez centrum serca naznaczonego doświadczeniem ludzkiego zmagania o obiektywne dobro.