Pallotti. Człowiek, kapłan, święty

Autor: Praca zbiorowa

Ząbki 2016

Liczba stron: 187

Książka jest owocem Tryptyku jubileuszowego Święty Wincenty Pallotti „bardziej z bliska”. Prezentowane wystąpienia zostały wygłoszone w czasie trzech kolejnych sympozjów Instytutu Pallottiego (listopad 2011, kwiecień 2012 oraz październik 2012). Podejmują one pytania: jakim człowiekiem był św. W. Pallotti? Dlaczego wybrał drogę kapłaństwa? Jaki był jako ksiądz? Co sprawiło, że stał się świętym?