Strona 90

Tom IV

zaangażowanie w szerzenie jak się należy[300] nauki Jezusa Chrystusa i staranniejsze – zgodnie z tą świętą nauką – kierowanie każdej myśli mego rozumu, każdego pragnienia mojej woli [i] każdej [mojej] czynności. Szczególnie zaś (bym) pozyskał miłość natchnioną wiarą, spotęgowaną nadzieją i uwiecznioną samą miłością Jezusa Chrystusa, celem wspólnego wyśpiewywania w Królestwie chwały zmiłowań Boga (por. Ps 88, 2),który z istoty swej jest Miłością: Bóg jest miłością, a kto pozostaje w miłości zostaje w Bogu a Bóg w nim (por. l J 4, 16).

Módl się za nami[301] Błog. Hipolicie itd. Módlmy się, s. 4 Rachunek sumienia

U stóp Ukrzyżowanego Pana badajcie się starannie; i gdybyście stwierdzili że nie posiadacie miłości poleconej przez wiarę, spotęgowanej nadzieją, i miłości wytrwałej, żałujcie za to i podejmujcie poprawę.

Zastosowanie praktyczne

Zdobywajcie się częściej w ciągu dnia na akty wiary, nadziei i miłości, oraz rano i wieczór ustalajcie tę praktykę, by coraz łatwiejszy stawał się dla was akt doskonałego żalu[302].

Akt strzelisty

Boże mój, za wstawiennictwem Błog. Hipolita użycz mi miłości pełnej wiary i nadziei, oraz (łaski) trwania w niej. Przyjdź Duchu Święty[303], s. l

Uroczysty dzień chwalebnej pamięci Błog. Hipolita wyznaczony na obchodzenie jego święta[304].

Cenna była śmierć Błog. Hipolita, szczególnie że był założycielem Kongregacji Nauki Chrześcijańskiej.

Punkt l

Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum eius. Cenna przed obliczem Pana jest śmierć Jego Świętych (por. Ps 115, 15).

Zastanówcie się nad śmiercią Błog. Hipolita. Śmierć naszego Błogosławionego była cenna z powodu cnoty wiary, jaką praktykował

[300] „jak się należy — dod. późn.

[301] „Módl się za nami…” dod. późn.

[302] Słowa „by coraz łatwiejszy… żalu” wydają się dodane później.

[303] Stronę oryginału rozpoczynają słowa: „Dzień Święta Błog. Hipolita”. Skreślono je, a później dodano „Przyjdź Duchu Święty” itd.

[304] Pierwotnie zam. „obchodzenie jego Święta” było „celebrare solennizzare”.