Strona 85

Tom IV

Jezusa Chrystusa, szukał zbawiciela dusz z miłości do Boga, a nigdy nie szukał samego siebie.

Badajcie więc teraz siebie samych i zważcie, jak bardzo się różnicie od naszego Błogosławionego[283] nawet wy, co przy dziełach nakazanych miłością dochodzicie do tego, że nie tylko szukacie swego interesu ziemskiego[284], ale – co powinno was jeszcze bardziej[285] zawstydzać – staracie się korzystać z dzieł miłości dla pozyskania tego, co podsyca waszą miłość własną[286]. Żałujcie z racji tak wielkiego zła, poprawcie się z tego, i dla podjęcia środków zaradczych przeciw tak brzydkim nieporządkom zwróćcie się do Boga; pełni zaś ufności proście w imię Jezusa Chrystusa o miłość czystą i bezinteresowną, i błagajcie Go za wstawiennictwem Błog. Hipolita, mówiąc:

Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Modlitwa

O Błogosławiony Hipolicie przedstaw w tym dniu mą duszę przed czcigodnym Tronem Przenajśw. Trójcy, bym wraz z dziewięcioma Chórami Aniołów dziękował w imię Twoje za to, że w duszy Twej rozlał miłość prawdziwie pokorną, niezachłanną i bezinteresowną.

Oto jestem przed Twym świętym obrazem. Przedstawiam teraz Bogu Twoje zasługi i proszę o łaski, a On z uwagi na Ciebie wysłuchuje mnie. Abym jednak w obfitszej mierze uzyskiwał łaski, jakich codziennie stawałem się coraz bardziej niegodnym, Ty sam proś za mną w imię Jezusa i Maryi. Wyproś mi szczery żal za winy pychy, ambicji i miłości własnej. Uzyskaj dla mnie pełne przebaczenie, a przede wszystkim uproś mi to, bym nigdy, ni w dzień ni w no- cy[287] nie przestał ich opłakiwać. A wreszcie wyjednaj mi łaskę, by serce moje było wciąż ożywione miłością naprawdę pokorną, wolną od (nieuporządkowanej) ambicji, i bezinteresowną. I bym -w jakimkolwiek pozostawał stanie – starał się z motywu takiej miłości dążyć do troszczenia się również o zbawienie dusz odkupionych bezcenną Krwią Niepokalanego Jezusa, abyśmy wszyscy razem w doskonałej miłości[288] królowali przez całą błogosławioną

[283] Pierwotnie było „Błogosławionego, z którym łączycie się aż do szukania”.

[284] Pierwotnie było jeszcze „pochwał i oklasków świata”.

[285] „jeszcze bardziej” – dod. późn.

[286] „waszą miłość własną” – dod. późn.

[287] Pierwotnie było: „dzień i noc płakać za takie braki”.

[288] „doskonałej miłości” – dod. późn.