Strona 82

Tom IV

Krwią P.N. Jezusa Chrystusa, szczególnie zaś dusz przeze mnie gorszonych. Abyśmy – ja i Ty – mogli to wszystko oglądać w niebie, radując się wiecznie z Bogiem, który jest Miłością z istoty swej: Bóg jest Miłością, a kto pozostaje w miłości, zostaje w Bogu w Bóg w nim (por. U 4, 16). Hymn: Iste Confessor Domini colentes, itd[270]. Módl się za nami Błogosławiony Hipolicie, Abyśmy się stali, itd.

Módlmy się[271]

Boże, który dla nauczania dziatwy i prostaczków obdarzyłeś Błog. Hipolita szczególną miłością wśród ziemskich kłopotów, dozwól, byśmy przez jego zasługi czynem dopełnili tego, co przyjęliśmy wiarą, i byśmy doszli do radości obiecanych wiernym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Rachunek sumienia. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w momencie śmierci; zbadajcie się, tak jak gdybyście się badali w takim momencie w razie, zgorszenia waszego bliźniego; a gdyby tak było, wzbudźcie żal i podejmijcie poprawę.

Zastosowanie praktyczne Dajcie dobry przykład: w jakimkolwiek bylibyście stanie, starajcie się o zbawienie dusz, szczególnie przez skłonienie kogoś do spowiedzi i do jakiejś pobożnej praktyki.

Akt strzelisty

Za wstawiennictwem Błog. Hipolita udziel mi, Boże mój, miłości cierpliwej, łaskawej i owocnej.

Przyjdź[272] Duchu Święty itd.

Dzień drugi

Trwa dalej sprawa miłości Błog. Hipolita (zatroskanego) o zbawienie dusz, szczególnie przez naukę chrześcijańską.

Punkt l

Charitas… noninflant. Miłość nie nie unosi się pychą-mówi Apostoł[273]. Rozważcie miłość Błog. Hipolita. W trosce o zbawienie dusz zarówno dziatwy, jak dorosłych był zawsze pokorny. Patrzył pogodnie

[270] Znany w poprzedniej liturgii hymn na cześć św. Wyznawców, dziś wyszedł z użytku.

[271] Modlitwa w j. łacińskim

[272] Skreślono pierwotne: „Przyjdź Duchu Święty, itd., s… Po wtóre: Przyjdź Duchu Święty itd., s.”

[273] „mówi Apostoł” – dod. późn.