Strona 80

Tom IV

waszych braci, ale także do siebie samych; bo może nie zatroszczyliście się jak należy[262] o to, by posiąść tak bardzo potrzebną wam naukę Jezusa Chrystusa. I zawstydźcie się jeszcze bardziej, że gdy czujecie się czasem zobowiązani do przyswajania jej sobie, to zraża was zaraz najmniejsze nawet znudzenie. Toteż musicie przyznać, że nie macie miłości, (a tym bardziej) miłości cierpliwej. Żałujcie więc z tego powodu i poprawcie się z tego. I aby zaradzić tak wielkiemu złu zwróćcie się do Boga, a pełni ufności[263] proście w imię Jezusa o miłość cierpliwą, i za wstawiennictwem Błog. Hipolita błagajcie[264] Go, mówiąc: Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Punkt 2

Charitas… benigna est. Miłość jest łaskawa (por. l Kor 13, 4).

Zważcie, że miłość Bł. Hipolita w trosce o zbawienie dusz była też łaskawa. Łaskawa w wyszukiwaniu dziatek, by wdrażać je w naukę chrześcijańską, łaskawa w pogoni za grzesznikami, by ich nawracać, łaskawa – by pierwszych wychowywać, a drugich doprowadzać do żalu.

Toteż badajcie siebie samych i sprawdźcie, czy (może) nie jesteście łaskawi nawet wobec swych pasterzy uczących was, i wobec kierowników, którzy pragną odwieść was od dróg prowadzących do piekła, a kierować na te, co wiodą do nieba. Dlatego uderzcie w skruchę za tak wielką waszą nieczułość, postanówcie się z niej poprawić, a dla zaradzenia tym nieporządkom zwróćcie się do Ojca Niebieskiego, i pełni ufności proście w imię Jezusa o miłość łaskawą[265]; za wstawiennictwem zaś Błog. Hipolita błagajcie Go mówiąc: Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Punkt 3

Charitas… non agit perperam. Miłość nie jest obłudna (tamże). Zważcie, że miłość Błog. Hipolita przyniosła obfite owoce błogosławieństw niebieskich. Ileż to widziało się dziatek pouczonych dobrze o tajemnicach dzięki działaniu naszego Błogosławionego naszej świętej wiary; iluż oświeconych w Prawie Pańskim, iluż usposobionych odpowiednio do częstego i owocnego przystępowania do świętych Sakramentów Pokuty i Eucharystii! A wreszcie, iluż to

[262] „jak należy” – dod. późn.

[263] „Od „a pełni ufności…” – dod. późn.

[264] „błagajcie Go” – dod. późn.

[265] „ipełni ufności… łaskawą” – dod. późn.