Strona 79

Tom IV

Składam te nakazy w Serce i Ręce Jezusa i Najśw. Maryi, aby natychmiast, w całej pełni i stale wywierały swój skutek przeciw demonom na pożytek mej duszy[256].

Boże mój, nie jestem godzien daru doskonałej i trwałej czystości wraz z innymi cnotami, oraz łaski przezwyciężania wszystkich pokus; ale Ty udzielasz mi tego wszystkiego z nieskończonego Twego miłosierdzia i na skutek zasługi Jezusa i Najśw. Maryi. I ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś mi tego wszystkiego już użyczył[257].

45. [DO BŁOG. HIPOLITA GALANTINIEGO][258]

Tryduum przed świętem Błog. Hipolita Galantiniego Założyciela Kongregacji Nauki Chrześcijańskiej we Florencji

Codziennie

„Przyjdź Duchu Święty” lub „O Stworzycielu Duchu przyjdź” Ześlij itd.

Módlmy się

Boże, któryś poruszył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać to, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień pierwszy

O miłości Błog. Hipolita w odniesieniu do zbawienia dusz, szczególnie za pośrednictwem Nauki Chrześcijańskiej.

Punkt l

Charitas patiens est. Miłość jest cierpliwa (por. l Kor 13,4)- mówi Apostoł[259]. Weźcie pod uwagę miłość Błog. Hipolita. Była ona rzeczywiście cierpliwa i taką okazała się w całej jego działalności na rzecz bliźnich[260], szczególnie zaś w znoszeniu rozlicznych utrapień, jakich doznawał przy zakładaniu swej Kongregacji Nauki Chrześcijańskiej.

Oświeceni blaskiem tak wielkiej[261] cnoty badajcie siebie samych i sprawdźcie czy może nie praktykujecie miłości nie tylko do

[256] Widać, że chodzi tu o egzorcyzm w rozumieniu Klambr., Wybór Pism II 165.

[257] Tu następuje dodany innym pismem tekst: „Przekazać Siostrze Gertrudzie Graziosi, klasztor św. Flawii, Frascati. Były tam Siostry Augustianki.

[258] Fascykuł 22- stronicowy, sporządzony po 1825 r. Hipolit Galantini, świecki założyciel florenckiej kongregacji, beatyfikowany 19 VI1825. Zmarł w 1619 roku.

[259]„mówi Apostoł” – prawdopodobnie dod. późn.

[260] „na rzecz bliźnich” – dod. późn.

[261] „tak wielkiej” – dod. późn.