Strona 78

Tom IV

Przedwiecznego, ukrzyżowało Syna i wypędziło Ducha Świętego, i choć zasłużyło na to, by dostać się w moc duchów piekielnych, mimo to nakazuję wszystkim demonom, by zaraz i na zawsze opuściły NN. Rozkazuję wszystkim złym duchom, by nigdy już nie usidlały jego serca, by nigdy mu nie przeszkadzały w jak najlepszym usposobieniu do odprawiania sakramentalnej spowiedzi, do doskonałego żalu za grzechy, do wytrwałego korzystania ze środków chroniących przed popadnięciem na nowo w grzechy.

W przeciwnym razie mam wolę skazać wszystkie złe duchy na wzmożenie wszelkich mąk, jakie są tylko możliwe.

I nakazuję wszystkim złym duchom znającym już te rozkazy, by przekazały je wszystkim o nich nie wiedzącym; w przeciwnym bowiem razie mam wolę skazać je wszystkie na wzmożenie wszelkich mąk, jakie są tylko możliwe. A mam tę wolę zgodnie z wolą Boga i z duchem Kościoła świętego.

W Sercach Najśw. Jezusa i Maryi składam te nakazy, aby wywierały pełny swój skutek na rzecz NN., przeciw wszystkim złym duchom.

Niechaj powstanie Bóg + i niech w rozsypkę idą Jego wrogowie.

Niech powstanie Niepokalana Maryja i niech się rozproszą Jej nieprzyja ciele+.

Niech powstaną Aniołowie i Święci i niech idą w rozsypkę ich nieprzyjaciele +.

44. [PRYWATNE NAKAZY PRZECIW ZŁYM DUCHOM][255]

W imię Trójcy Przenajśw.: Ojca, Syna i Ducha Świętego, w imię Najśw. Maryi – Niepokalanej w pierwszym momencie i zawsze – w imię wszystkich Aniołów i Świętych nakazuję wszystkim demonom, by nie kusiły mnie już nigdy i nigdy już nie przeszkadzały mi w pełnieniu jakiegokolwiek dobra, oraz by nie pobudzały mnie nigdy do żadnego zła. W przeciwnym razie niech ich przeraża i wprowadza w zamęt Najśw. Imię P.N.J.C. I nakazuję też wszystkim demonom, by znający już te rozkazy przekazały je demonom jeszcze nie wiedzącym o nich; w przeciwnym razie niech się wzmogą ich męki tak, jak tego chce Bóg.

[255] Dwustronicowe pismo ulotne, bez daty. Zob. n. 43.