Strona 77

Tom IV

42. [PRYWATNE NAKAZY PRZECIW ZŁYM DUCHOM][251]

W imię Przenajśw. Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego, w imię Niepokalanej od pierwszego momentu Najśw. Maryi, w imię wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych rozkazuję wszystkim demonom usunąć się na zawsze z miejsca N., i zostawić na zawsze stworzenie czy stworzenia Boże NN. Nakazuję też wszystkim demonom, by nie kusiły ich już więcej nigdy, oraz by już nigdy nie przeszkadzały im w pełnieniu jakiegokolwiek dobra fizycznego czy moralnego. W przeciwnym razie mam wolę skazać je wszystkie na wzmożenie wszelkich mąk, jakie są tylko możliwe.

I nakazuję wszystkim złym duchom znającym już te rozkazy, by je przekazały natychmiast wszystkim demonom jeszcze o nich nie wiedzącym; w przeciwnym bowiem razie mam wolę skazać je wszystkie na wzmożenie wszelkich mąk, jakie są tylko możliwe. A mam tę wolę zgodnie z wolą Boga i z duchem Kościoła świętego[252].

Składam te nakazy teraz i zawsze w ręce Najśw. Maryi i całej Wspólnoty Niebian, aby w pełni i wieczyście odnosiły skutek na rzecz Bożego stworzenia NN.

43. [PRYWATNE NAKAZY PRZECIW ZŁYM DUCHOM][253]

A.I.D.G.

D.P.F.A.M.D.

A.D.P.

A.S.A.[254]

W imię Przenajśw. Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego, w imię Niepokalanej od pierwszego momentu Najśw. Maryi, w imię św. Michała Archanioła, Anioła Stróża (osoby NN.), wszystkich Aniołów i Świętych, powagą nadaną mi przez P.N. J.C. i mocą jurysdykcji przyznanej mi przez Kościół święty ja, choć tego najbardziej niegodny itd, i choć to stworzenie NN. porzuciło Ojca

[251] Pismo dwustronicowe bez daty. Prywatne egzorcyzmy poleca Święty stosować tak w obronie własnej, jak innych ludzi. Zob. np. Wybór Pism, II 165 i Wybór, III 557 nn.

[252] Identyczne sformułowania zob. np. w następnych dwu nrach i w Wyb., II166.

[253] Zob. zwłaszcza Wybór Pism, II165.

[254] Te często stosowane przez Świętego inicjały oznaczają: „Na nieskończoną chwałę Boga”, „Powołał mnie Pan od stada owiec”, (por. Ps.78, 71), „Dla zniszczenia grzechu”, „Dla zbawienia dusz”.